Laury za zaangażowanie

Marszałek Wojciech Saługa otrzymał honorowe członkostwo Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach podczas spotkania z nowym zarządem Izby

Tytuł przyznany został marszałkowi „w uznaniu za wsparcie rozwoju Izby, zaangażowanie we współpracę oraz promocje idei samorządu gospodarczego”. „Wysoka ranga Izby – największej organizacji samorządu gospodarczego w Polsce i jednej z najsilniejszych w Europie – świadczy o randze naszego województwa. Cieszy mnie, że dostrzega się zaangażowanie, z jakim podchodzimy do spraw gospodarczych w naszym regionie i liczę na dobrą współpracę z nowym zarządem” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Nowym prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach został Tomasz Zjawiony. Zastąpił na tym stanowisku Tadeusza Donocika, który został prezesem honorowym. Do tej pory Tomasz Zjawiony był wiceprezesem RIG. „Powołując Izbę do życia na początku lat dziewięćdziesiątych, przeczuwaliśmy, jak istotną rolę może odegrać w rodzącej się wówczas wolnorynkowej rzeczywistości Polski. W tej chwili Izba zrzesza blisko pół tysiąca firm, a wśród wielu wyzwań stojących przed moim następcą znajduje się wciąż popularyzacja idei samorządu gospodarczego jako głosu sektora MŚP w przestrzeni publicznej” – podsumowuje Tadeusz Donocik, który podczas Walnego Zgromadzenia przyjął tytuł Honorowego Prezesa Izby.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach reprezentuje interesy gospodarcze przedsiębiorców wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego, udziela im pomocy w trudnych sytuacjach, a także promuje zasady etyki i uczciwości w biznesie, aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych oraz promuje zrzeszone w niej firmy w kraju i za granicą. Istotną część działalności Izby stanowią również postępowania arbitrażowe i mediacyjne, działalność na rzecz kształcenia kadr dla gospodarki oraz działalność dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, innowacyjnych i technologicznych. Najbardziej rozpoznawalnym przedsięwzięciem Izby jest Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

„RIG w Katowicach to marka budowana przez ponad ćwierć wieku, kojarzona z solidnością, stałością i potencjałem tkwiącym w przynależności do Izby. To przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą i pełne zaufania relacje, na których przecież opiera się współczesny biznes” – podsumowuje Tomasz Zjawiony.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka