Marka: Śląskie

Zdjęcie Zdjęcie
Rusza 9 edycja konkursu organizowanego wspólnie z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach

Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, która koncentruje się nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek Śląskiego, cieszy się uznaniem i szczególnie dobrą opinią, jest ambasadorem regionu w Polsce i na świecie.

Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki województwa. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju regionu.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 • Gospodarka
 • Nauka
 • Kultura
 • Sport;
 • Turystyka i rekreacja
 • Produkt
 • Usługa
 • Zdrowie
 • Organizacje pozarządowe
 • Dziedzictwo kulturowe regionu
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Media
 • Osobowość Roku

W bieżącym roku będziemy już po raz kolejny wybierać spośród nominowanych do nagrody również AMBASADORA MARKA-ŚLĄSKIE. Wyłonienie laureata w tej kategorii nastąpi w drodze publicznego głosowania.

Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają również prawo same zgłosić swoją kandydaturę.

Nagrody wręczone zostaną we wrześniu br. na Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

Wnioski o przyznanie nagrody „Marka-Śląskie” i wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów wnioskującego, należy przesłać do 30 czerwca 2018 roku pocztą tradycyjną (na płycie CD lub pendrive) na adres Biura Kapituły Konkursu (podany poniżej) albo pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szczegóły dotyczące konkursu wraz z pełną dokumentacją znajdują się na stronie internetowej Izby (www.riph.com.pl) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl).

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do konkursu:

Biuro Kapituły Konkursu „Marka-Śląskie”
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 99 79, email: markaslaskie@riph.com.pl

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach. Współorganizatorami: TVP 3 Katowice, Radio Katowice oraz Polska Dziennik Zachodni.

Linki do stron zewnętrznych
Konkurs promocji Województwa Śląskiego „Marka - Śląskie"
Tagi: