Lista projektów gmin i powiatów do dofinansowania w ramach
"Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia
w górnictwie węgla kamiennego".

Lp.
Wnioskodawca
Tytuł
Dotacja
1 Urząd Miasta Sosnowiec Wykonanie I kwatery składowiska w ramach budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu.
2 000 000,00
2 Miasto Rybnik Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez budowę obwodnicy miejskiej na odcinku Rudzka-Gliwicka w Rybniku.
2 000 000,00
3 Urząd Miasta Wodzisław Śl. Budowa kolektora ściekowego od komory k188 do ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim
2 000 000,00
4 Miasto Rybnik Modernizacja Hotelu "Olimpia" w Rybniku
2 000 000,00
5 Urząd Miasta Sosnowiec Dostępne Centrum - modernizacja infrastruktury układu komunikacyjnego ul.Piłsudskiego w Sosnowcu.
2 000 000,00
6 Urząd Miasta Sosnowiec Budowa drogi dojazdowej do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sosnowcu - obszar Dańdówka
1 054 018,76
7 Urząd Miejski Ruda Śl Budowa Centrum Handlowo-Wystawowo-Kulturalnego w Rudzie Śląskiej
1 903 341,36
8 Miasto Rybnik Rozbudowa infrastruktury na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw przy ul.Rzecznej w Rybniku
1 999 131,00
9 Miasto Częstochowa Renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego - Przebudowa, remont i rozbudowa budynku głównego.
2 000 000,00
10 Miasto Częstochowa Usprawnienie połączenia DK-43 Częstochowa - Wieluń z północną częścią miasta oraz DK-1 Warszawa - Katowice, z ominięciem zabytkowego układu urbanistycznego obszaru Jasnej Góry
1 651 000,00
11 Urząd Gminy i Miasta Pszów Budowa zadaszenia lodowiska w Pszowie wraz z obiektami towarzyszącymi.
2 000 000,00
12 Gmina Piekary Śląskie Budowa drogi zbiorczej stanowiącej połączenie ul. Papieża Jana Pawła II z Obwodnicą Zachodnią Piekar Śląskich-I etap.
1 983 311,00
13 Gmina Miejska Zabrze Zagospodarowanie terenu wewnątrz kwartału ulic Dworcowej, Wolności i placu Dworcowego na cele handlowo-usługowe w centrum miasta Zabrze
968 831,57
14 Powiat Będziński Uruchomienie Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
378 298,22
15 Miasto Tychy Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy wielofunkcyjnym budynku usługowym na os."Balbina" w Tychach
1 113 818,00
16 Gmina Miejska Żory Doprowadzenie infrastruktury do nowej strefy przemysłowej "Wygoda" w Żorach
1 988 981,96
17 Urząd Miasta Gliwice Udrożnienie dojazdu do południowej części gliwickiej podstrefy KSSE. Etap I - połączenie ul. Okrężnej z ul. Pocztową
1 313 189,61
18 Gmina Goczałkowice-Zdrój Budowa krytej pływalni w Goczałkowicach - Zdrój
2 000 000,00
19 Urząd Miejski w Bytomiu Utworzenie Centrum Kariery Zawodowej w Bytomiu
750 350,00
20 Urząd Miejski Będzin Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Będzinie
2 000 000,00
21 Miasto Rybnik Rozbudowa bazy noclegowej Subregionu Zachodniego-modernizacja hotelu " Speedway" w Rybniku
1 867 279,84
22 Urząd Miasta Jaworzno Miasto tworzą do autostrady, przebudowa podstawowego układu drogowego Jaworzna etap Trasa Śródmiejska od ul.Olszewskiego do KM 1,5 +0,00 w rejonie szybu Piłsudski.
2 000 000,00
23 Urząd Miasta Gliwice Aktywizacja dzielnicy akademickiej i przemysłowo - składowej - budowa ronda i renowacja ul. Łużyckiej
1 535 000,00
24 Urząd Miejski Łaziska Górne Budowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Żabka II w Łaziskach
2 000 000,00
25 Powiat Będziński Remont ulicy Bory w Będzinie - Łagiszy
667 339,80
26 Urząd Miasta Sosnowiec Przebudowa ul. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu
2 000 000,00
27 Gmina Marklowice Kontynuacja uzbrojenia infrastrukturalnego dla terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Marklowicach przy ul.Wyzwolenia
503 903,50
28 Urząd Miejski w Bytomiu Modernizacja Targowiska Miejskiego
536 392,80
29 Urząd Miasta Wodzisław Śl. Budowa drogi łączącej ul. Chrobrego z ul.Głożyńską w Wodzisławiu Śląskim
530 800,00
30 Urząd Miasta i Gminy Łazy Centrum Przedsiębiorczości w Łazach
316 111,72
31 Urząd Miejski Ruda Śl Rozbudowa skrzyżowania ulic Niedurnego, Obrońców Westerplatte i Odrodzenia w Rudzie Śląskiej-Wirku
1 637 380,93
32 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach Inkubator przedsiębiorczości.
288 395,97
33 Gmina Marklowice Wsparcie infrastrukuralne dla rozwoju usług publicznych, oraz rewitalizacji terenu pogórniczego w centrum Gminy Marklowice
968 425,92
34 Urząd Gminy Rydułtowy Modernizacja ulicy Leona w Rydułtowach
1 011 825,73
35 Urząd Miasta Sosnowiec Adaptacja budynku pokopalnianego dla potrzeb Wyższej Szkoły Technicznej - etapI - roboty przygotowawcze (rozbiórkowe) wraz z robotami budowlano - montażowymi
820 385,00
36 Urząd Gminy Gorzyce Rozwój i utrzymanie aktywności gospodarczej w Gminie Gorzyce- przebudowa dróg gminnych ul. Rogowiec i ul.Poprzecznej
645 539,38
37 Gmina Czechowice-Dziedzice Przebudowa ul. Kościuszki w Czechowicach-Dziedzicach
500 000,00
38 Miasto Myszków Przebudowa ulicy PCK w Myszkowie
205 000,00
39 Urząd Gminy Rydułtowy Budowa drogi łączącej ul.Bohaterów Warszawy z ul.Strzody, udostępniającej planowaną strefę rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy ul.Strzody w Rydułtowach.
1 624 973,89
40 Urząd Miasta Sosnowiec Przebudowa i remont układu komunikacyjnego w rejonie ul. Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej wraz z budową oswietlenia, fontanną i infrastrukturą techniczną w Sosnowcu
1 353 090,24
41 Starostwo Powiatowe w Cieszynie Przebudowa-remont kapitalny mostu na rzece Brennica w Brennej w km 12+400 drogi powiatowej nr 04-140 (S2602)
710 641,00
42 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenach pogórniczych - Przebudowa drogi powiatowej ul. Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie
1 650 000,00
43 Miasto Mikołów Budowa pasażu handlowego przy ul.Stawowej w Mikołowie
607 439,00
44 Urząd Gminy Godów Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z Pól Gołkowickich
226 000,00
45 Urząd Miasta Mysłowice Budowa hali widowoskowej sportowej-sportowej zlokalizowanej na osiedlu Bończyk w Mysłowicach- etap II . Pn. infrastruktura techniczna wokół hali.
2 000 000,00
46 Urząd Miasta Radlin Dom Sportu
2 000 000,00
47 Urząd Miasta Żywiec Rozbudowa parkingu na terenie poprzemysłowym po dawnej fabryce wtryskarek PONAR w Żywcu
951 948,50
48 Urząd Miejski Ruda Śl. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta poprzez tworzenie warunków do budowy dzielnicowego centrum rekreacyjno-handlowego
256 200,00
49 Gmina Cieszyn Kompleksowa przebudowa drogi gminnej-ul. Kościelna na odcinku od ul. Jabłonnej do ul. Zajęczej w Cieszynie.
350 000,00
50 Urząd Miasta Lędziny Rozbudowa systemu kanalizacji w Lędzinach dla rozwoju terenów aktywności gospodarczej gminy górniczej-etap końcowy.
280 000,00
51 Urząd Miejski w Bytomiu Poprawa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Bytomia
2 000 000,00
52 Urząd Miasta i Gminy Żarki Budowa wielofunkcyjnej Sali rekreacyjno-sportowej
690 458,68
53 Miasto Mikołów Budowa Ryneczku w dzielnicy Regielowiec w Mikołowie
226 527,00
54 Urząd Miejski w Bytomiu Rewitalizacja budynku - Rynek 21 - w celu poprawy atrakcyjności centrum miasta dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
756 555,82
55 Miasto Mikołów Remont kapitalny i modernizacja kamienicy przy ul.Rynek 7 w Mikołowie
700 413,00
56 Urząd Miejski w Bytomiu Rewitalizacja budynku - Rynek 20 - w celu poprawy atrakcyjności centrum miasta dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
1 312 992,06
57 Miasto Rybnik Modernizacja budynku na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku
867 083,11
58 Gmina Cieszyn Modernizacja i remont pawilonu sportowego z zapleczem dla terenowych urządzeń sportowych i sali treningowej w Cieszynie
2 000 000,00
59 Urząd Miasta Radlin Nowa droga po pracę
345 261,00
60 Urząd Gminy Gaszowice Przebudowa drogi gminnej ul.Biskupa w Czernicy
210 397,96
61 Urząd Miejski w Bytomiu Rewitalizacja budynku - Rynek 26 - w celu poprawy atrakcyjności centrum miasta dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
1 304 339,26
62 Urząd Gminy Bieruń Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym
2 000 000,00


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice