Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2010/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Pawilon wejściowy wraz z dźwigiem osobowym dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach
Gliwice
Ul. Zimnej Wody 8, 44-100 Gliwice

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. Krzysztof Zalewski Ul. Kościuszki 30/9 44-100 Gliwice 100 32 230 21 31 nxd@nxd.pl
2. Grzegorz Ziębik Ul. Kościuszki 30/9 44-100 Gliwice 0 32 230 21 31 nxd@nxd.pl

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach Ul. Zimnej Wody 8, 44-100 Gliwice Dyrektor Zespołu Szkół mgr Adam Sarkowicz 32 231-47-32 dyrektor@zso10.gliwice.pl

O projekcie

Przedmiotem inwestycji była dobudowa dźwigu osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z pomieszczeniem wejściowym i infrastrukturą na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach.
Pawilon wejściowy oraz szyb dźwigu stanowią uzupełnienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10. Obiekt szkoły stanowi charakterystyczny przykład budownictwa użyteczności publicznej, charakteryzujący się klarownymi zasadami kompozycji przestrzennej i wyraźną tektoniką oraz artykulacja przestrzenną.
Realizacja stanowi zaburzenie pierwotnego układu przestrzennego zarówno pod względem lokalizacji (zaburzenie symetrii), skali, jak i formy obiektu. Nie jest możliwe zachowanie proporcji, podziałów elewacji, ani zasad kształtowania architektury zgodnej z pierwotnym zamierzeniem. W opinii autorów projektu podejście takie nie było także celowe, ani merytoryczne uzasadnione – obiekt jest nową częścią dostawioną do budynku istniejącego i powinno to odnaleźć wyraz w jego przestrzennym kształtowaniu.
W związku z tym zdecydowano się na podejście zgodne z doktryną kontrastu w stosunku do istniejącej zabudowy. Zaplanowano obiekt w formie przestrzennej „rzeźby architektonicznej” nie nawiązującej układem i formą do istniejącego obiektu:
- W skali obiektu:
o składającej się z dwóch podstawowych i niezależnych brył - wertykalnego prostopadłościanu szybu windy i pawilonu wejściowego w układzie horyzontalnym,
o efekt lekkości uzyskany przez „oderwanie” pawilonu od podłoża poprzez podniesienie poziomu wejścia, „lekkość” i „przezroczystość” pawilonu w wyniku dużego udziału szklenia.
- W skali elewacji:
o zastosowanie materiałów kontrastujących z wykończeniem elewacji istniejącej: beton, szkło, imitacja metalu (malowanie farba metalizującą)
o zastosowanie elementów atektonicznych: „nacięć bryły” – trójwymiarowego reliefu kolumny szybu
- w skali pola elewacji:
o eliminacja działań w polu elewacji: jednorodność bryły
- w zakresie zagospodarowania terenu:
o zastosowanie stalowej lekkiej, ażurowej pochylni,
Rozwiązanie takie powinno pozwolić odbiorcy wyodrębnienie pierwotnej formy budynku zabytkowego od elementów nowoprojektowanych.

Galeria zdjęć

Załączniki do pobrania

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone