Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2011/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Przebudowa płyty rynku wraz z kanalizacją deszczową
Ślemień
34-323 Ślemień, Rynek

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu - 'Januszówka' Przemysław Janusz 43-300 Bielsko-Biała, Rynek 4 100 33 8123913 pracownia@januszowka.pl

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Urząd Gminy Ślemień 34-323 Ślemień, ul. Krakowska 148 Małgorzata Pępek ugslemien@ugslemien.ig.pl
2. Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu - 'Januszówka' Przemysław Janusz 43-300 Bielsko-Biała, Rynek 4 Przemysław Janusz 33 8123913

O projekcie

Celem ogólnym projektu było zwiększenie znaczenia turystyki, jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Ślemień oraz Regionu Żywieckiego. Celem pośrednim jest rozbudowa infrastruktury turystycznej, jako istotnego elementu budowania atrakcyjności województwa oraz rozwój oferty produktów turystycznych przy wykorzystaniu specyficznych walorów regionu.
Niniejsze zadanie polegało na modernizacji (odbudowie) płyty rynku w Ślemieniu. W ramach tej inwestycji wybudowano płaską podświetlaną fontannę w centralnej części rynku, wyeksponowano historyczna studnię, wykonano mała architekturę, ciągi piesze i jezdne, ławki, a całość obsadzono zielenią. Dokonano również odwodnienia nowopowstałego terenu, oraz wykonano oświetlenie i zamontowano monitoring. Wizytówką Ślemienia stal się nowo przebudowany rynek, na którym w przeszłości, jak i obecnie kwitnie centrum życia kulturalnego, usługowego i społecznego. Podświetlana płaska fontanna, mała architektura, ciągi piesze i zieleń zachęcają do spacerów i wypoczynku. Położenie rynku w centrum miejscowości oraz jego cechy funkcjonalno – przestrzenne sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych. Odbudowa rynku poprawiła wizerunek gminy Ślemień, poprzez stworzenie wysokiej klasy przestrzeni publicznej.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone