Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2011/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Rewitalizacja Placu Jana III Sobieskiego w Bytomiu wraz z otaczającymi go budynkami użyteczności publicznej
Bytom
Plac Jana III Sobieskiego, 41-902 Bytom

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. Pracownia Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji „Omega” ul. Wyczółkowskiego 13, 41-902 Bytom 30 32 281 60 24 omega@hot.pl
2. mgr inż. Sabina Cios Miejski Zarząd Dróg i Mostów Dział Zieleni ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom 10 32 396 97 80 dzz@mzdim.bytom.pl
3. Firma Zdzienicki ul. Skowrońskiego 10, 44-100 Gliwice 10
4. a.s. studio Adam Szwarc ul. Ligęzy 12/7, 41-902 Bytom 10 509 828 409 szwarc@hot.pl
5. Biuro Usług Projektowych MPROJEKT Paweł Maryńczuk ul. Olejniczaka 3/1 41-902 Bytom 10 509 419 636 biuro@m.-projekt.com.pl
6. „IM“ Biuro Obsługi Inwestycji mgr inż. arch. Izabela Matuszowicz ul. Męczenników Oświęcimia 15, 41-922 Radzionków 30 32 286 63 58

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Gmina Bytom ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom Piotr Koj um@um.bytom.pl
2. Muzeum Górnośląskie Pl. Jana III Sobieskiego, 41-902 Bytom Dominik Abłamowicz sekretariat@muzeum.bytom.pl

O projekcie

Plac Jana III Sobieskiego stanowi jedną z najważniejszych przestrzeni publicznych bytomskiego śródmieścia. Rewitalizacja obejmuje zarówno rewitalizację płyty placu jak również otaczających go budynków publicznych: Muzeum Górnośląskiego, Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Podstawowym celem realizacji było stworzenie nowej, przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni, w której mogą korzystać z propozycji kulturalnych i edukacyjnych oferowanych przez otaczające plac instytucje użyteczności publicznej. Rewitalizacja przyczyniła się więc do poprawy estetyki śródmieścia, jak i budynków publicznych w sposób umożliwiający wpisanie ich w jednolitą konwencję architektoniczną. Realizacja miała również za zadanie odtworzyć dawną świetność tego miejsca oraz przywrócić architekturze jej pierwotną postać, a jednocześnie poprawić wizerunek miasta Bytomia. W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostały następujące korzyści: z tytułu zatrudnienia nowych osób, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Bytomia oraz przystosowanie infrastruktury technicznej do współczesnych wymagań i norm.
W ramach realizacji wykonano:

  • W Zespole Szkół Mechaniczno Samochodowych przeprowadzono renowację elewacji oraz wymianę stolarki okiennej. Elewację oczyszczono, a wymieniając stolarkę okienną zachowano tradycyjny podział kwater okiennych. Jako podstawę realizacji prac przyjęto zasady podejścia konserwatorskiego do obiektu;
  • W Budynku Biblioteki Publicznej przeprowadzono gruntowną modernizację elewacji oraz stolarki okiennej. Dokonano wymiany wszystkich instalacji oraz remontu pomieszczeń, a także przystosowano obiekt do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i bhp. Taras przed gmachem biblioteki zyskał nowy charakter i został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich przebudowano również część pomieszczeń użytkowych oraz sanitariatów w budynku;
  • W budynku Muzeum Górnośląskiego wyremontowano elewację, a także wymieniono stolarkę okienną drewnianą oraz oczyszczono i naprawiono stolarkę aluminiową. Na parterze budynku urządzono „świetlicę muzealną” dla dzieci;
  • Wykonano renowację płyty placu. Przywrócono dawną nawierzchnię z kostki kamiennej, czego efektem będzie zwiększenie jej trwałości oraz estetyki. Przy zachodniej pierzei placu zlokalizowany został zieleniec z niewysokimi drzewami, przy którym funkcjonuje kawiarenka dla dodatkowego podkreślenia klimatu tego miejsca. Nowe oświetlenie podkreśla charakterystyczną zabudowę placu, a nowe, stylowe słupy oświetleniowe zamontowane w płycie dyskretnie rozjaśniają jego nawierzchnię.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone