Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2011/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień- park w Ślemieniu
Ślemień
Ślemień, 34-323, Rynek

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu - Januszówka, Przemysław Janusz ul. Boczna 37, 43-300 Bielsko-Biała 100 33 8123913 pracownia@ januszowka.pl

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Urząd Gminy Ślemień 34 - 323 Ślemień ul. Krakowska 148 Małgorzata Pępek ugslemien@ugslemien.ig.pl
2. Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu - Januszówka, Przemysław Janusz ul. Boczna 37, 43-300 Bielsko-Biała Przemysław Janusz pracownia@ januszowka.pl

O projekcie

Projekt był realizowany w ramach zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień”. Założenie inwestora oraz Pracowni Projektowej Architektury Krajobrazu „Januszówka” miało na celu zagospodarowanie terenu dawnego paru. Zaprojektowano ciągi piesze wraz z placami, niewielką scenę oraz wiatę na ognisko, a także odtworzono fragment dawnego założenia wodnego ) napełnienie wodą stawu) w historycznym parku. Ciągi piesze w formie asfaltowych ścieżek poprowadzone zostały miękką, organiczną linią po terenie parku> punkty zmiany kierunku i skrzyżowań ścieżek zostały zaznaczone poprzez zaprojektowanie okrągłych placów z kamienną nawierzchnią. Ważność głównej alei łączącej oba wejścia do parku została podkreślona fragmentami drewnianej pergoli. Pergola jest konstrukcją dla roślin pnących, które tworzą zacieniony tunel, nie przesłaniając jednak widoku na zaprojektowane grupy roślin oraz cenny okaz miejscowej przyrody – lipę drobnolistną. Jeden z placów pełni funkcję sceny, wokół której zaprojektowano widownię. Ścieżka okalająca to miejsce biegnie po terenie ponad sceną, a gabiony tworzące widownię stopniowo zagłębiają się w teren kształtując niewielki amfiteatr. Ciągi piesze prowadzą do zaprojektowanej w rejonie stawu wiaty na ognisko. Wiata jest posadowiona na terenie, natomiast część jej nieosłoniętego tarasu jest wysunięta ponad taflę stawu. Do tarasu prowadzi kładka ponad stawem będąca przedłużeniem ścieżki asfaltowej. Bardzo istotnym elementem zagospodarowania parku są projektowane nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. Projektowane grupy roślin miękko przebiegają przez teren, tworząc kilka subiektywnych i obiektywnych wnętrz. Mają także za zadanie stworzyć pasy zieleni izolacyjnej oraz stanowić naturalną barierę chroniącą pomnik przyrody przed bezpośrednim kontaktem z odwiedzającymi park. Cały teren parku pozostanie nieogrodzony. Naturalną jego granicę stanowić będzie staw oraz żywopłot zaprojektowany wzdłuż chodnika.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone