Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2011/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu
Strumień
ul. Łuczkiewicza, 43-246 Strumień

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. Antoni Duźniak Mnich, ul. Topolowa 7, 43-520 Chybie 100 604428220 projrem@poczta.onet.pl

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Gmina Strumień ul. Rynek 4, 43-246 Strumień Ewa Kuboszek-Owsiany e.kuboszek-owsiany@um.strumien.pl

O projekcie

Projekt pn. "Stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu", który realizowany był w okresie od listopada 2008 r. do lipca 2009 r., polegał na kompleksowej odnowie Parku Miejskiego w Strumieniu wpisanego do rejestru zabytków oraz stworzeniu zaplecza do organizowania
przedsięwzięć z zakresu kultury i rekreacji. Uzyskał on dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Téśinské Slezko. Zamierzeniem projektu było stworzenie zaplecza i warunków dla rozwoju kultury, rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnej oraz stworzenie odpowiednich warunków do organizowania imprez polsko-czeskich. Jest on istotnym elementem intensyfikacji współpracy pomiędzy społecznościami pogranicza rozumianą jako efekt transgraniczny oraz wzrostu atrakcyjności kulturalno-rekreacyjnej regionu. Projekt przyczynia się do znoszenia barier w kontaktach społeczności przygranicznych oraz stwarza podstawy do rozwijania współpracy transgranicznej- doprowadził do zbliżenia lokalnej społeczności z obszaru Gminy Strumień oraz Miasta Petrvald. Niniejszy projekt przyczynił się do organizowania w rozszerzonym zakresie wymian młodzieży szkolnej, którą prowadzi MGOK w Strumieniu.
Projekt jest nowatorski w swojej formie ze względu na wysoki współczynnik integracji lokalnej społeczności. Dzięki projektowi udało się radykalnie zmienić dotychczasowe oblicze Parku Miejskiego. Do tej pory zaniedbane alejki parkowe, zniszczone ławki i kosze na śmieci odstraszały mieszkańców, którzy rzadko tu przychodzili, a jednocześnie nie mieli gdzie wyjść i się spotkać. Projekt zakładał otwarcie parku dla wszystkich oraz zaktywizowanie zarówno lokalnej społeczności jak i przyjezdnych. Park diametralnie zmienił oblicze. Sprawił, że powstało miejsce, w którym możliwa była intensyfikacja działań w zakresie kultury i rekreacji oraz wzajemnego zbliżenia międzynarodowego. W ciągu roku w parku zorganizowano 16 imprez o zróżnicowanej tematyce. Począwszy od imprez sportowo-rekreacyjnych (Majowy Bieg Międzynarodowy, Otwarty Turniej
Szachowy o Puchar Burmistrza), przez kulturalne (spotkania filmowe KINONAM, wieczór z kultura żydowską, „Kierunek Japonia” - prezentacja kultury japońskiej, Jarmark Staromiejski, koncert Andrzeja i Mai Sikorowskich, Karpackie Muzykanty - zespół regionalny z Ukrainy). Ponadto w Parku swoje miejsce mają również dzieci. Nowe oblicze parku sprawiło, że dzięki budowie nowoczesnego placu zabaw, najmłodsi mają tam co robić każdego dnia. Ale z myślą o nich organizowane są również imprezy specjalne (Noc z Andersenem, Lato w mieście, warsztaty) Dzięki projektowi możliwe było odzyskanie oblicza parku. Nowoczesne wyposażenie i design przyciąga, szachy i ping-pong sprawiają, że przebywanie w parku może być interesujące. Dodatkowo usystematyzowanie parkowej przestrzeni i rozpoczęcie tworzenia w tym miejscu centrum rekreacyjnego sprawiło, że gmina z wlasnych środków rozwijała to zadanie. W parku stanęła fontanna solankowa oraz duży plac zabaw, Wszystkie te miejsca sprawiają, że przychodzi tu coraz więcej ludzi.

Park stał się również miejscem rozwoju współpracy polsko-czeskiej. Sąsiedzi zza południowej granicy przyjeżdżają tu uczestnicząc w międzynarodowych imprezach (Majowy Bieg Międzynarodowy, Jarmark Staromiejski).

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone