Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2011/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Ożywić Przeszłość - przebudowa i rozbudowa budynku byłej biblioteki na muzeum miasta Jaworzna
Jaworzno
43-600 Jaworzno, ul. Pocztowa 5

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. Tomasz GÖTEL 43-600 Jaworzno, ul. Kopernika 68 100 7522467 pparchetyp@interia.pl

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Prezydent Miasta Jaworzna 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 Marta Wiecheć m.wiechec@um.jaworzno.pl

O projekcie

„Ożywić przeszłość - przebudowa i rozbudowa budynku byłej biblioteki na muzeum miasta Jaworzna”
Jednym z elementów rewitalizacji śródmiejskiej przestrzeni czyli przywrócenia utraconych funkcji społecznych, kulturalnych i gospodarczych zdegradowanemu obszarowi dawnego Rynku Miejskiego w Jaworznie, była przebudowa i rozbudowa budynku byłej biblioteki na Muzeum Miasta Jaworzna.
Inwestycja została zrealizowana ze środków budżetu gminy w okresie od kwietnia 2008 r. do listopada 2010 r.
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011 2
Gmina Jaworzno, od 2008 roku realizuje projekt Rynek Od. Nowa, mając na celu poprawę funkcjonalności i walorów estetycznych Rynku.
Główne cele rewitalizacji:

  • poprawa funkcjonalności i walorów estetycznych historycznej zabudowy śródmieścia.
  • stworzenie przestrzeni która pozwoli na dalsze jej kształtowanie
  • wzrost dostępności i poprawa warunków korzystania z dóbr kultury na terenie Miasta Jaworzna.
  • zwiększenie atrakcyjności kulturowej Jaworzna na tle regionu i zwiększenie możliwości korzystania z dziedzictwa kulturowego przez jak najszerszą grupę mieszkańców Jaworzna i regionu.
  • przywrócenie miejsca na kulturowej mapie województwa unikatowemu w skali kraju, a jedynemu na Śląsku trójkątnemu rynkowi – symbolowi przenikania się kultury śląskiej i galicyjskiej w Jaworznie,
  • rozwój oferty instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, Biblioteki i Muzeum (np. możliwość działań w plenerze, zabaw i happeningów), dzięki ułatwionemu, komfortowemu dostępowi do obiektów i utworzeniu placu wolnego od ruchu samochodów.
  • unowocześnienie infrastruktury

Zrealizowana przebudowa budynku na potrzeby muzeum umożliwiła rozpoczęcie działalności tej instytucji kultury w zupełnie nowych warunkach, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.
Obecnie, kubatura obiektu to przede wszystkim ogólnie dostępna przestrzeń, w której realizowane są wystawy o charakterze stałym oraz prezentacje i ekspozycje czasowe. Ich uzupełnieniem są realizowane spotkania i wykłady oraz projekcje filmowe i multimedialne. Dopełnieniem kubatury obiektu są pomieszczenia magazynowe i pracownie. Ważnym elementem wpisującym się w działalność muzeum jest kawiarnia, której działalność wpisuje się organizowanie cotygodniowych koncertów i spotkań z muzyką współczesną. Oddany do użytku obiekt umożliwił budowę wystawy stałej (obszar I piętra) oraz organizację wystaw czasowych.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone