Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2011/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Zagospodarowanie Góry Zamkowej i podzamcza w Cieszynie
Cieszyn
ul. Zamkowa 3, 43-400 Cieszyn

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. Agnieszka Parczewska ul. Sportowa, 43-325 Łodygowice 50 608511954 pro_forma@o2.pl
2. Przemysław Stawinoga Bielsko-Biała 50 334969169 pro_forma@o2.pl

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Gmina Cieszyn Rynek 1, 43-400 Cieszyn Mieczysław Szczurek urzad@um.cieszyn.pl

O projekcie

Zagospodarowanie Góry Zamkowej i podzamcza w Cieszynie jako zadanie inwestycyjne było częścią projektu o nazwie "REVITALPARK 2010", który został zrealizowany wspólnie z miastem Czeski Cieszyn. Realizacja projektu była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013.

Celem Projektu była rewitalizacja 2 miejskich parków po stronie RCz i RP poprzez nadanie im atrakcyjnego wyglądu i zachowania ich romantycznego charakteru jako miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz turystów odwiedzających Cieszyn, a nadto jako miejsca spotkań i integracji. Działania rewaloryzacyjne polegały na tzw. integracji, czyli scaleniu kompozycyjnym różnych części parku i
występujących na jego terenie elementów architektury a na podzamczu, większość prac remontowych miało charakter rekonstrukcji – czyli odtworzenia dziewiętnastowiecznego wyglądu tego miejsca W ramach tej inwestycji przeprowadzono kompleksową rewaloryzację terenu Góry Zamkowej, zarówno w części podzamcza, jak i parku. W ramach projektu wykonano:
– remont nawierzchni podjazdu podzamcza i alejek parkowych,
- przebudowę placu położonego za budynkiem zamku (Szkoły Muzycznej) wraz z budowa niewielkiej fontanny, remont i nadbudowę części reliktów dawnej zabudowy zamkowej (część dawnej bramy zamku górnego, mur zamkowy w rejonie wieży ostatecznej obrony),
- wykonanie nowego oświetlenia terenu i iluminacji budynku zamku wraz z nowa_ siecią zasilania elektrycznego,
- wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej teren położony w rejonie rotundy oraz alejki parkowe i podjazd podzamcza,
– wykonanie instalacji wodociągowej zasilającej fontannę oraz punkt czerpalny wody w górnej części parku, a także instalację nawadniania zieleńców podzamcza,
- zagospodarowanie elementami malej architektury, takimi jak, ławki parkowe, kosze na śmieci, donice kwiatowe, barierki, słupki, itp.
- system informacji turystycznej,
- zagospodarowanie zieleni.
Ponieważ teren całej Góry Zamkowej stanowi obszar zabytkowy, wszystkie prace wykonywane były pod nadzorem archeologa i Urzędu Ochrony Zabytków. Po stronie polskiej w ramach projektu „REVITALPARK 2010" wykonano również: remont nawierzchni chodników i budowę oświetlenia ul. Zamkowej na dojściu do Mostu Przyjaźni oraz przeprowadzono pielęgnację drzewostanu stoków Góry Zamkowej, a po stronie czeskiej:
budowę na nabrzeżu Olzy pawilonu „Avion" oraz zagospodarowanie parku „Masarykovy 5ady”.
Elementem łączącym funkcjonalnie i architektonicznie tereny objęte projektem po obu stronach rzeki jest Most Przyjaźni, który również został poddany remontowi, dzięki czemu zyskał, między innymi, nowe oświetlenie oraz iluminację, a także nawierzchnię chodników. Na całym obszarze wykonano i wdrożono systemu identyfikacji wizualnej w postaci tablic i tabliczek informacyjnych.

Projekt realizowany był na przestrzeni lat 2008 -2010. Ze szczegółowym opisem wykonanych prac.
harmonogramem realizacji, galeria fotograficzna z podziałem przed i po realizacji można zapoznać się na
stronie internetowej Miasta Cieszyna www.cieszyn.pl zakładka projekty unijne.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone