Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2011/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Zagospodarowanie Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku wraz z przyległym otoczeniem
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II w Kłobucku

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. Marek Wawrzyniak topPROJECT, 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 21 14 501709906 marekw@topproject.com.pl
2. Marek Witkowski P.A.”Forma” Sp. z o.o., 42-290 Blachownia, ul. Modrzewiowa 19 14 609670717 marek.witkowski@forma.com.pl
3. Ewa Woszczyna P.A.”Forma” Sp. z o.o., 42-290 Blachownia, ul. Modrzewiowa 19 14 609077497 ewa.woszczyna@forma.com.pl
4. Karol Wawrzyniak topPROJECT, 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 21 14 502233708 wawrzyniakarol@gmail.com
5. Leszek Prudło ul. Marcinkowskiego 6a m4, 40-233 Katowice 14 697 669 198 leszekprudlo@wp.pl
6. Ryszard Sidorowicz Grafit Pracownia Projektowa R. Sidorowicz 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 12 605 554 338 grafit@grafit-pp.pl
7. Zbigniew Jarkiewicz „EKOZET” Z. Jarkiewicz, 42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 125 7 603 090 785 ekozet@wp.pl
8. Tomasz Soluch 42-125 Kamyk, ul. Strażacka 1 4 602 245 052 firma@soluch.com.pl
9. Jerzy Grudziński Zakład Projektowania i Nadzoru Instal. Elektryczne i Teletechniczne J. Grudziński, 42-200 Częstochowa, ul. Berlinga 4/3 4 602 627 229 zpin@grudzinski.com.pl
10. Bolesław Paliszkiewicz Pracownia Projektowa Softproject, 42-200 Częstochowa, ul. Tuwima 2/26 1 603 406 550 bpaliszkiewicz@softproject.pl
11. Bolesław Szabelski 42-200 Częstochowa, Al. AK 2/26 1 602 485 694 Boleslaw.szabelski@gmail.com
12. Barbara Jura Jura 42-229 Częstochowa, ul. Orkana 2/10 m2 1 34 363 15 12 bjura@czestochowa.um.gov.pl

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Gmina Kłobuck Urząd Miejski w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 listopada 6 Krzysztof Nowak sekretariat@gminaklobuck.pl

O projekcie

Celem projektu było zainicjowanie zrównoważonego rozwoju miasta poprzez rewitalizację zdegradowanej zabytkowej przestrzeni publicznej w centrum Kłobucka. Kompleksowa przebudowa rynku wraz z przyległymi drogami i ciągami pieszymi w zabytkowym układzie urbanistycznym pozwoliła na zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz nadała temu obszarowi nową jakość funkcjonalną.
Zakres projektu obejmował przebudowę nawierzchni placu, dróg i ciągów pieszych wraz z zielenią oraz budowę oświetlenia, szaletu miejskiego, pawilonu informacji miejskiej, zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi, obiektów małej architektury, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Podstawą przyjętej koncepcji architektonicznej zagospodarowania Rynku w Kłobucku wraz z przyległym otoczeniem była chęć stworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej odpowiadającej obecnym i przyszłym potrzebom mieszkańców i turystów.
Cały plac został podzielony na dwie strefy, które, pomimo że stanowią jedną płytę rynku mają odmienny charakter i przeznaczenie.
Strefa północna to nowy plac publiczny wykonany w kształcie kwadratu z płyt granitowych podzielonych modułowo pasami z kostki granitowej na mniejsze kwadraty. Plac przeznaczony jest na organizację imprez masowych. Na czas ich trwania, na modułach w narożniku północno zachodnim, będących najniższą częścią placu, instalowana jest scena. Wznosząca się w kierunku wschodnim powierzchnia ułatwia oglądanie występów. Zapleczem sceny jest przeszklony pawilon. Wewnątrz pawilonu umieszczono zestaw rozdzielczo-pomiarowy dla zasilania w energię elektryczną sceny, oświetlenia wiat przystankowych, placu i obiektów małej architektury. Pawilon tworzy jedną całość przestrzenną z wiatą przystankową i murem oporowym. Na murze oporowym od strony płyty rynku zawieszone są misy kamienne z przelewająca się wodą, stanowiące rodzaj fontanny. Druga wiata usytuowana została po przeciwnej stronie jezdni wraz z ławką kamienną z siedziskiem drewnianym.
Strefa południowa, przy zabytkowym kościele p.w. św. Marcina, to plac o charakterze wypoczynkowym z nawierzchnią z kostki granitowej i zielenią wysoką, zorganizowaną w jednorodnych modułach wielkości takiej samej jak moduły z płyt na placu w strefie północnej. Każdy moduł składa się z drzewa, dwóch ławek, kosza i oświetlenia wbudowanego w nawierzchnię. Strefę południową wyposażono także w inne elementy małej architektury tj. stojaki na rowery, gazony z kwiatami. Wyeksponowano również miejsce, w którym znajduje się historyczna studnia, poprzez podniesienie kręgu studziennego nad teren, podświetlenie jej od wewnątrz i przykrycie hartowaną szybą. Studnia jest wkomponowana w elipsę z kostki granitowej. Obok studni zlokalizowany jest zdrój uliczny i krata wpustu deszczowego. W strefie tej zostały wyeliminowane krawężniki, zastosowano jedynie słupki granitowe i słupy latarń.
Plac i przyległe drogi oświetlono nowymi latarniami. Jezdnie i chodniki wokół placu wykonano z kostki granitowej, jedynie w północnej części oraz przy dojściu do szaletu z kostki betonowej. Zmiana organizacji ruchu umożliwia parkowanie prostopadle do płyty rynku oraz przy murze kościelnym.
W miejscu starego szaletu tj. u podnóża wzgórza kościelnego przy ul. 3 Maja wybudowano nowy. Ze względu na niezwykle istotny wygląd kościoła od wjazdu i dojścia od strony południowej, obiekt wybudowano całkowicie zagłębiony w gruncie i pokryto zielenią niskopienną.
W wyniku realizacji projektu została przebudowana infrastruktura publiczna na powierzchni 13 950 m2
Rewitalizacja Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku wraz z przyległym otoczeniem pozwoliła na poprawę estetyki przestrzeni publicznej oraz efektywne wykorzystanie jej dla celów społecznych, kulturalnych i turystycznych. Nastąpił wzrost komfortu życia mieszkańców poprzez stworzenie warunków do wypoczynku i spotkań, jak również do organizowania dużych imprez.

Projekt został zrealizowany w latach 2009 - 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w zakresie Priorytetu VI „Zrównoważony rozwój miast,”, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta”.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone