Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2011/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Istniejący budynek – remont i rozbudowa na Centrum Miejskie „INTEGRATOR” – remont konserwatorski zabytkowej kamienicy
Skoczów
43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. arch. Zofia Perlega Pracownia Projektowa arch. Zofia Perlega 43-450 Ustroń, ul. Sportowa 7 50 0338579898 pracowniapr@wp.pl
2. arch. Jan Raszka Pracownia Projektowa arch. Zofia Perlega 43-450 Ustroń, ul. Sportowa 7 50 693071246 pracowniapr@wp.pl

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Gmina Skoczów 43-430 Skoczów, Rynek 1 Janina Żagan uia@um.skoczow.pl

O projekcie

Celem projektu było stworzenie kompleksu kulturalno – edukacyjnego na miarę aktualnych potrzeb mieszkańców miasta, w którym zintegrowano kilka funkcji tj. Miejskiego Domu Kultury (funkcja kulturalna), Biblioteki Miejskiej (funkcja edukacyjna) oraz Klubu Przedsiębiorczości (funkcja społeczno – gospodarcza).
Realizacja inwestycji polegała na przebudowie nieużytkowanego od kilku lat istniejącego obiektu zabytkowego położonego w centrum Skoczowa, ujętego w gminnej ewidencji zabytków, a także w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Skoczowa z XIV – XV w.
W ramach adaptacji kamienicy, rozebrany został przyległy budynek garażu, a w jego miejscu powstał
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011
trzykondygnacyjny budynek, stanowiący jednorodny kompleks z zabytkową kamienicą.
Obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Niwelując istotną barierę architektoniczną zaprojektowano pochylnię, dostępną z poziomu wejścia głównego do kondygnacji podziemnej, gdzie znajduje się dostęp do windy.
Przyziemie kamienicy zostało zaadaptowane na pomieszczenia techniczne, szatnie, magazyny kotłownię. W części dobudowanej zlokalizowano pracownię komputerową docelowo na 10 stanowisk. Parter został przeznaczony na potrzeby Biblioteki Miejskiej - wypożyczalnię, czytelnię, księgozbiór, kącik komputerowy, który będzie zapewniać dostęp do baz danych oraz administrację, pomieszczenie socjalne oraz toalety także dla osób niepełnosprawnych.
Piętro I udostępnione zostało dla Klubu Przedsiębiorczości, które ma do dyspozycji salę konferencyjną z nowoczesnym wyposażeniem (projektor multimedialny, komputer z internetem i drukarką, skaner oraz nagłośnienie), pomieszczenia biurowe i sanitarne.
Nieużytkowane poddasze zostało zaadaptowane na pracownie artystyczne: sala rzeźby, malarstwa i grafiki oraz galerię, służącą eksponowaniu prace osób uczestniczących w zajęciach artystycznych. Przewidziano również tak jak na niższych kondygnacjach pomieszczenia techniczne oraz węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Architektura zewnętrzna kamienicy nie uległa zmianie. Podstawowym zadaniem inwestycji było odtworzenie zabytkowego obiektu, detali architektonicznych, sztukaterii zabytkowej i wpisanie w dość ograniczoną kubaturę nowych funkcji, z wykorzystaniem terenu po rozebranym garażu.
Główna zabytkowa kamienica jest obiektem dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowanym oraz całkowitym podpiwniczeniem. Część dobudowana stanowi trzykondygnacyjny budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Architektura nowej części nawiązuje stylem do zabytkowej kamienicy. Zostały zachowane odpowiednie proporcje i kształt oryginalnej formy budynku, dzięki czemu część dobudowana nie przytłacza swoją formą pierwotnej struktury.
Pionową obsługę komunikacyjną zapewniają dwie klatki schodowe oraz winda osobowa.
Pow. działki – 550,0 m2,
Pow. zabudowy – 395,0 m2,
Pow. całkowita – 1132,4 m2,
Pow. użytkowa – 564,0 m2
Kubatura – 5588,55m3

Realizacja inwestycja wpisuje się trwale w zabytkowy ciąg ul. Mickiewicza, w sukcesywnie podkreślany charakter skoczowskiej zabudowy. Sąsiednie zabytkowe budynki zostały wcześniej odnowione, kolejnym etapem jest przebudowa ciągu komunikacyjnego przed obiektem Integratora, na warunkach szczególnych tj. warunków konserwatorskich określonych ścisłą strefą ochrony.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone