Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2011/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Mała architektura Starego Miasta – skwer z fontanną na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Bytomskiej w Czeladzi
Czeladź
Stare Miasto, ul. 1 Maja / Bytomska

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. dr inż. arch. Romuald MALINA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY ARCH. R. MALINA , 42-500 BĘDZIN, ul. .ŚWIERCZEWSKIEGO 17 33 327621900 malina@ apamalina.com.pl
2. mgr inż. arch. Joanna PASEK AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY ARCH. R. MALINA , 42-500 BĘDZIN, ul. .ŚWIERCZEWSKIEGO 17 33 327621900 malina@apamalina.com.pl
3. mgr inż. arch. Iwona Leks AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY ARCH. R. MALINA , 42-500 BĘDZIN, ul. .ŚWIERCZEWSKIEGO 17 33 327621900 malina@apamalina.com.pl

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Gmina Czeladź ul. Katowicka 45 41-250 Czeladź Rafał Kost rafkost@um.czeladz.pl

O projekcie

Projekt budowy skweru wraz z fontanną u zbiegu ulic 1 Maja i Bytomskiej w Czeladzi został zrealizowany jako element rewitalizacji najstarszej części miasta z XIII wieku.
Zakrojone na szeroką skalę prace w roku 2009 objęły przebudowę układu drogowego ulic 1 Maja, Bytomskiej oraz Szpitalnej. Ze względu na lokalizację między centrum Nowego i Starego Miasta a drogą krajową nr 94 ulice te należą do najbardziej obciążonych ruchem, zaś przestrzeniom do nich przyległym przypada szczególna rola kreowania wizerunku miasta.
Przestrzeń ta niewątpliwie wymagała waloryzacji, a rozwiązania przestrzenne powinny były zmierzać do stworzenia miejsca o rozwiązaniach architektonicznych najwyższej jakości.
Szczególnym utrudnieniem w zagospodarowaniu tego miejsca było ograniczenie z 3 stron układem dróg jezdnych, znaczne różnice wysokości terenu oraz wymagające licznych przekładek kolizje uzbrojenia technicznego. Przy takich ograniczeniach zaprojektowano i zrealizowano skwer eksponujący warunki terenowe, wykorzystujący jego ograniczenia jako atut oraz nawiązujący, poprzez rodzaj użytych materiałów, do pozostałej części zrewitalizowanego Starego Miasta.
Główne założenie stanowi plac w kształcie okręgu, o średnicy 6,0 m, z nawierzchnią z kostki granitowej szarej, z elementami kostki bazaltowej czarnej i krawężnikiem granitowym szlifowanym.
Na placu znajdują się siedziska z bloków granitowych oraz nasadzenia zieleni ozdobnej, zlokalizowane na planie linii zewnętrznego okręgu tworzącego placyk.
Z uwagi na usytuowanie placu w skarpie o nachyleniu w kierunku zachodnim, zaprojektowano mury oporowe z okładziną kamienną granitową o dynamicznej szarpanej fakturze, nawiązującej do bruku staromiejskich ulic.
Główną dominantą założenia jest przyległa do murów oporowych niecka iluminowanej fontanny z 3 rzeźbami usytuowanymi na trzech blokach granitowych.
Całość założenia eksponuje zastosowane oświetlenie: 4 lampy ekspozycyjne dla podświetlenia rzeźb, 7 lamp zagłębionych w posadzce placu, a także lampy LED dla oświetlenia stopni schodów terenowych.
Reprezentacyjny skwer przyciąga turystów, przechodniów i mieszkańców zarówno dniem, jak i nocą.

Projekt stanowi uzupełnienie działań rewaloryzacyjnych Starówki, realizowanych w kilku etapach:

  • lata 2006-2007: infrastruktura i przestrzeń w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego – ulice: Katowicka, Ciasna, Walna, Kacza, Rynkowa, Rynek, Kościelna, Bytomska, Będzińska (część) i Grodziecka (część) oraz Rynek i jego nowa płyta. Koszt 13,375 mln zł
  • rok 2009: układ drogowy z infrastrukturą techniczną: ulice 1 Maja, Szpitalna i Podwalna. Koszt 4,9 mln zł
  • lata 2009-2010: przebudowa z infrastrukturą techniczną ul. Pieńkowskiego i Orła Białego. Koszt 3 mln zł
  • lata 2009-2010: budowa alei spacerowej Zapłocie wzdłuż ulicy Kombatantów z elementami małej architektury oraz kompleksem zieleni. Koszt. Ok. 1,4 mln zł.
  • Rok 2010: Iluminacja kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Starówce. Koszt ok. 0,5 mln zł.

W przypadku pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przewiduje się przebudowę w latach 2012-2013 zdegradowanego terenu handlowego tymczasowego targowiska przy ul. Grodzieckiej.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone