Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2011/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Zagospodarowanie terenu wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 3 w Czeladzi
Czeladź
ul. Staszica 43 Osiedle Piłsudskiego

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. Anna Pisula Pracownia Projektowa „Inter-Arch” Anna Pisula Ul. 1 Maja 46 / 12 41-600 Świętochłowice 40 501487131 ania.pisula@gmail.com
2. Zespół projektowy Incest-Projekt Biuro Projektowo-Realizacyjne Inwest-Projekt Ul. Majakowskiego 37 41-300 Dąbrowa Górnicza 60 3226432719 bpr_inwestprojekt@interia.pl

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Gmina Czeladź ul. Katowicka 45 41-250 Czeladź Rafał Kost rafkost@ um.czeladz.pl

O projekcie

Od kilkunastu lat Gmina Czeladź sukcesywnie prowadzi działania związane z ograniczeniem strat ciepła w budynkach użyteczności publicznej i termomodernizacją, a także wdraża projekty w zakresie wyposażenia szkół i ich otoczenia w infrastrukturę sportową.
W latach 2009-2010 w 2 etapach zrealizowano kompleksowe prace dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Czeladzi, położonej przy Drodze Krajowej nr 94 oraz na największym czeladzkim osiedlu – osiedlu Piłsudskiego.
Etap 1 prac objął w roku 2009 wykonanie kompleksu sportowego wg projektu typowego ORLIK 2012, w tym boiska do gry w piłkę nożną, o wymiarach 56,0 x 26,0 m, o nawierzchni syntetycznej poliuretanowo-gumowej, mrozoodpornej i powierzchni całkowitej 1860 m2 i wysokości włókien min. 60 mm, wyposażonego w 2 bramki stalowe, boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego o wymiarach 28,1 x 15,1 m o nawierzchni syntetycznej i powierzchni całkowitej 613,11 m2, wyposażonego w 2 stojaki stałe z tablicami z obręczą uchylną z siatką łańcuchową (do koszykówki) oraz 2 słupkach ruchomych, montowanych na tulejach z regulacją wysokości siatki i mechanizmem naciągowym i siatką całosezonową (siatkówka i tenis) odwodnienia boisk poprzez drenaż wgłębny do kanalizacji deszczowej, oświetlenia obiektu w postaci masztowej (9 masztów aluminiowych wys. 12 m, łącznie z 24 oprawami oświetleniowymi o mocy 325 W, zamontowanymi na wysięgnikach, z zasilaniem z odrębnych faz dla każdego z boisk, ogrodzenia boisk systemowego z 2 furtkami i 1 bramą wjazdową o wysokości 4 m, z dodatkową siatką plecioną ślimakową z drutu ocynkowanego, piłkochwytów o wysokości 6 m, z siatką ogrodzeniową, plecioną, ślimakową do wys. 4m, a między 4 a 6 m – z siatką polipropylenową, ogrodzenia kompleksu o wysokości 4 m, chodnikami i dojściami na terenie kompleksu sportowego oraz do zaplecza sportowego z kostki betonowej o łącznej powierzchni około 590 m2, obiektów małej architektury, w tym ławek (18 szt.) i koszy na śmieci (2 szt.), muru oporowego o dł. ok. 69 m i zmiennej wysokości od 0,8 i 1,6 do 3,3 m (w formie żelbetowej ściany oporowej kątowej), oddzielającego wyżej położone chodniki od boisk sportowych, do którego montowane będą słupki ogrodzenia kompleksu, odwadnianego poprzez drenaż boisk.
W etapie 2, w roku 2010, zrealizowano kompleksowe prace termomodernizacyjne (wymianę stolarki, ocieplenie przegród zewnętrznych, regulacje sieci c.o., usprawnienia w zakresie wentylacji oraz c.w.u. itp.), a szkoła zyskała nową, pastelową elewację.
Z tak odnowionej infrastruktury edukacyjnej korzysta obecnie kilkuset użytkowników, w tym uczniów oraz część mieszkańców osiedla.
Projekt pozwolił znacząco podnieść standard i warunki prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży.
Jednocześnie, w efekcie zrealizowanych prac, na największym czeladzkim osiedlu, w miejsce zniszczonego, nieefektywnego energetycznie obiektu ze zdegradowanym otoczeniem (asfaltowe boiska o pofałdowanej nawierzchni, brak małej architektury), „pojawił się” kompleks szkolno-sportowy kreujący przyjazną i zarazem wielofunkcyjną przestrzeń publiczną dla najmłodszych, zapewniającą im warunki do dalszego wszechstronnego rozwoju umysłowego i fizycznego.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone