Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2012/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Olzie
Gorzyce
44-353 Olza, ul. Szkolna 7

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. Andrzej Lasok 41-800 Zabrze, ul. Wolności 94 100 032 4554 001 biuro@lasok.com

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Gmina Gorzyce 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15 Piotr Oślizło – wójt gminy Wioletta Langrzyk – tel. 32-4513-056 w. 17 e-mail: promocja@gorzyce.pl
2. Wiejski Dom Kultury w Olzie 44-353 Olza, ul. Szkolna 7 Katarzyna Siedlaczek - dyrektor WDK wdkolza@o2.pl

O projekcie

Głównym celem projektu było podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez Wiejski Dom Kultury w Olzie poprzez remont budynku oraz zakup niezbędnego wyposażenia, które wpłynie bezpośrednio na podniesienie estetyki w placówce oraz zwiększenia liczby imprez kulturalnych.

Realizacja niniejszego projektu przyczyniła się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich przede wszystkim przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców sołectwa Olza, a tym samym wzrost atrakcyjności kulturalnej Gminy Gorzyce.

Zakres prac remontowych:
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku WDK w Olzie,
- sporządzenie mapy zasadniczej oraz szkiców orientacyjnych,
- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin ściennych i sufitowych, roboty murowe, tynk. posadz. oraz wymiana grzejników, roboty malarskie i porządkowe, roboty zewnętrzne, instalacja odgromowa, wywóz gruzu, składowanie gruzu, roboty instalacyjne i roboty elektryczne,
- wykonanie mebli biurowych,
- zakup zestawu nagłośnienia.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone