Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2012/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Budowa Zagrody Śląskiej wraz z parkingami i mini amfiteatrem w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej
Wyry
43-176 Gostyń, ul. Pszczyńska 366

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. Dariusz Bińkowski ul. Skowronków 4, 43-100 Tychy 100 32 218 11 87 grafion@grafion.eu

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Gmina Wyry ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry Aleksandra Kempa 32 325 68 32 fundusze@wyry.pl

O projekcie

Przedsięwzięcie zakładało osiągnięcie następujących celów: wzrost wartości życia kulturalnego na wsi, podniesienie atrakcyjności organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych, rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty programowej Domu Kultury, organizowanie imprez o zasięgu ponadregionalnym oraz promocja lokalnej twórczości. Wszystkie cele w wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte. 
Na zakres rzeczowy przedsięwzięcia składało się:
- budowa mini amfiteatru (sceny z zadaszeniem),
- budowa grilla z cegły ceramicznej,
- wykonanie stanowisk siedzących w postaci drewnianych ławek połączonych ze stolikiem (łącznie 264 miejsc siedzących),
- budowa ogrodzenia pełniącego jednocześnie funkcję ekranów akustycznych,
- wykonanie oświetlenia (latarnie typu parkowego),
- wykonanie posadzek, parkingów, jezdni terenu "Zagrody Śląskiej".

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone