Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2012/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej WKU - na potrzeby Wydziału Organizacji i Zarządzania Polit. Śl. w Gliwicach
Zabrze
41-800 Zabrze, ul. Roosvelta 32

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. mgr inż. Adam Łój ul. Perkoza 29/23, 44-100 Gliwice 20 608557668 adam.loj@op.pl
2. mgr inż. Ewa Kolonko ul. Berbeckiego 2/8, 44-100 Gliwice 16 603493136 elkol@wp.pl
3. mgr inż. Krzysztof Kolonko ul. Berbeckiego 2/8, 44-100 Gliwice 14 601862812 elkol.kkolonko@wp.pl
4. dr inż. arch. Grzegorz Nawrot ul. Wyzwolenia 66/7, 41-907 Bytom 15 602676580 arch_grzegorz_nawrot@poczta.onet.pl
5. dr inż. arch. Tomasz Wagner ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14/26, 41-800 Zabrze 15 604186243 tomasz.wagner@polsl.pl
6. prof. dr inż. arch. Jerzy Witeczek ul. Czajki 73, 44-100 Gliwice 20 602254455 jerzy.witeczek@polsl.pl

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Prezydent Miasta Zabrze 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7 mgr Małgorzata Mańka-Szulik 32 37 33 422

O projekcie

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie byłej jednostki wojskowej, która zajmowała kwartał pomiędzy ulicami Roosevelta, de Gaulle’a, Rymera i Bracką w Zabrzu. Teren był zdegradowany, część budynków wymagała wyburzenia.
Budynek powojskowy objęty niniejszym zgłoszeniem składał się z dwóch skrzydeł: jedno z nich zostało wzniesione w latach 30 ubiegłego stulecia, drugi w latach 70. Celem było stworzenie kompleksu budynków wzajemnie ze sobą połączonych tworzących spójną przestrzeń dobrze zorganizowaną zarówno w obszarze administracji nim jak i dydaktyki oraz pracy naukowej.
Oba skrzydła zostały połączone hallem wejściowym i klatką schodową z dźwigiem, natomiast cały budynek został połączony przeszklonym łącznikiem z wcześniej już adaptowanym na potrzeby Politechniki Śląskiej innym budynkiem dydaktycznym przy ul. Roosevelta 42. Pomieszczenia powojskowe przeznaczono na pomieszczenia pracowników katedr, salę zebrań, pomieszczenia administracji, pomieszczenia seminaryjne dla studentów, laboratorta komputerowe i zaplecze sanitarne. Obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół został zagospodarowany zielenią oraz komunikacją pieszą.
Kwartał po likwidacji jednostki wojskowej podlega ciągłej rewitalizacji, w ramach której część budynkow jest adaptowanych, przebudowywanych i rozbudowywanych oraz powiązanych w jeden kompleks dydaktyczno-naukowy Politechniki Śląskiej z zapleczem parkingowym, tworząc tym samym nową jakość w przestrzeni miejskiej – co było również celem zamierzenia.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone