Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2012/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Rewitalizacja placu w otoczeniu historycznego pomnika Tadeusza Kościuszki w miejscowości Dąbrowa Zielona
Dąbrowa Zielona
Pl. Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. mgr inż. Konrad Zymek Biuro Projektów Inwestycji Drogowych 100 34 366 45 57 biurokoma@neostrada.pl

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Urząd Gminy Dąbrowa Zielona Pl. Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona Maria Włodarczyk 34 3555018 ug@dabrowazielona.pl

O projekcie

Inwestycja miała na celu przywrócenie walorów historycznych i kulturalnych pomnikowi Tadeusz Kościuszki. Cel ten osiągnięto poprzez rewitalizację i zagospodarowanie otoczenia – placu przy pomniku. Zakres prac obejmował wyrównanie i utwardzenie terenu, położenie
nawierzchni z kostki brukowej wraz z elementami zieleni i małej architektury turystycznej, wytyczenie miejsc parkingowych oraz ciągów jezdnych i pieszych wraz z organizacją ruchu.
Realizacja tej inwestycji przywróciła dawną świetność tego miejsca oraz oddała dla mieszkańców nową estetyczną przestrzeń kulturalną w miejscowości.
Realizacja operacji poprzez zagospodarowanie otoczenia pomnika T. Kościuszki przyczyniła się również do poprawy estetyki miejscowości oraz wzrostu atrakcyjności turysty cznej regionu dzięki racjonalnemu wykorzystaniu walorów historycznych i kulturalnych. co pozwoliło na zachowanie tożsamości społczności wiejskiej, dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu.
Inwestycja stanowi część wspólnej polityki LGD w zakresie ochrony zabytków, walorów historycznych i kulturowych regionu.

Inwestycja została zrealizowana dzięki przyznanej pomocy Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
W ramach praktyk zawodowych uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu w Złotym Potoku zaprojektowali i dokonali nasadzenia roślin.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone