Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2012/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Adaptacja stołówki akademickiej przy ul. Pszczyńskiej 85 w Gliwicach na Centrum Kultury Studenckiej "Mrowisko"
Gliwice
ul. Pszczyńska 85

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. JERZY WITECZEK Gliwice ul. Kłodnicka 16/8 28 602 254 455 jerzy.witeczek@polsl.pl
2. TOMASZ WAGNER ul. AKADEMICKA 2A, 44-100 Gliwice 22 604 186 243 archwagner@wp.pl
3. ADAM ŁÓJ 20 608 557 668 adamloj@op.pl
4. EWA KOLONKO Projektowanie, Ekspertyzy, Wykonanie - ELKOL, ul. Berbeckiego 2/8, 44-100 Gliwice 16 601 862 812 elkol@wp.pl, www.elkol.gliwice.pl
5. KRZYSZTOF KOLONKO 14

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. JERZY WITECZEK ul. Kłodnicka 16/8 44-100 GLIWICE 602 25 44 55
2. Politechnika Śląska ul. AKADEMICKA 2A, 44-100 GLIWICE Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik 32 237 12 55

O projekcie

W ostatnich latach wzrost liczby studentów Politechniki Śląskiej, związany z powstaniem nowych kierunków oraz ze zwiększeniem liczby przyjęć na kierunki istniejące sprawił, że zaistniała potrzeba stworzenia obiektu, który z jednej strony usprawniłby pracę prężnie rozwijających się organizacji studenckich, a z drugiej strony był dla młodzieży akademickiej miejscem organizacji imprez, spotkań i spędzania wolnego czasu. Dotychczasowa siedziba samorządu studenckiego Politechniki Śląskiej oraz klubu Spirala w budynku dawnego kinoteatru „X” nie była przystosowana dla działalności organizacyjno biurowej, a ze względu na zmieniające się standardy użytkowe oraz zwiększone zapotrzebowanie na powierzchnie użytkowe nie była w stanie sprostać potrzebom. Rozproszenie siedzib organizacji studenckich uniemożliwiało sprawne podejmowanie inicjatyw, a brak bazy techniczno-lokalowej znacznie obniżało standard  działań.

Stąd Rektor Politechniki Śląskiej wystąpił z inicjatywą adaptacji niezagospodarowanego budynku stołówki akademickiej nr 2 na nowoczesne centrum życia studenckiego oraz miejsce pracy organizacji studenckich. Jednocześnie założył likwidację prowizorycznych pomieszczeń biurowych, a także przywrócenie pierwotnej funkcji zabytkowemu budynkowi kinoteatru „X”.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone