Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2013/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Budynek Biurowy Siedziby Zarządu „ERA” Sp. z o. o. Przebudowa z nadbudową.
Chorzów
ul. Katowicka 16 A

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. "ERA" Sp. z o. o. 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 16 B Krzysztof Pasternak era@era.com.pl

O projekcie

Przebudowa istniejącego budynku usługowo – biurowego z jego nadbudową. Obiekt z lat 70-tych XX w. był wielokrotnie
przekształcany w latach 90-tych. Rozpoznanie geologiczno – inżynierskie wskazało na możliwość wystąpienia deformacji
nieciągłych. Zaprojektowano przestrzenną pracę żelbetowych skrzyń podpiwniczenia z zastosowaniem ściągów stalowych,
wzmocniono ramy żelbetowe konstrukcji. Lekką strukturę stalową nadbudowy zwieńczono świetlikami. Wewnętrzne atrium
i przeszklenia wnętrz potęgują wrażenie transparentności prestiżowego, publicznie łatwo dostępnego obiektu. Budynek użytkuje
firma świadcząca wielorakie usługi użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem – w swojej misji - aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo.

Ciągłość tożsamości przestrzennej ma zasadnicze znaczenie kulturotwórcze. Rewitalizacja zdegradowanej technicznie i funkcjonalnie kubatury, jest odpowiedzią projektantów i Inwestora na szerzący się prymitywizm wyburzeń tak wielu, kulturowo cennych obiektów. Autorzy, mimo złożonych uwarunkowań lokalizacji, odczytują z szacunkiem potencjał zastanej struktury budowlanej. Proponują architekturę będącą współczesną interpretacją modernistycznego dziedzictwa, z zastosowaniem wysokiego poziomu współczesnych technologii budowlanych. Obiekt, ze względu na jego cechy
funkcjonalno – przestrzenne i położenie, posiada też szczególne znaczenie dla przestrzeni publicznej miasta Chorzowa. Jest zlokalizowany niemalże „na” szlakach komunikacji publicznej – kołowej i tramwajowej – w eksponowanej strefie wjazdu do śródmieścia. Realizuje obecnie centralne funkcje administracyjno – biurowo – szkoleniowe dużego ośrodka aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych, o znaczeniu ogólnomiejskim i regionalnym.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone