Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2013/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa otoczenia wieży wyciągowej szybu PREZYDENT
Chorzów
Ul. Tadeusza Kościuszki/ ul. Piotra Skargi

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Urząd Miasta Chorzów Rynek 1 Andrzej Kotala 32 241 27 66
2. Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu "Januszówka" Rynek 4, Bielsko-Biała 33 812 39 13

O projekcie

Celem inwestycji było oczyszczenie z odpadów i rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością górniczą
otoczenia wieży wyciągowej szybu PREZYDENT w Chorzowie. Wieża stanowi pamiątkę przeszłości
przemysłowej, jest wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego i znajduje się na szlaku zabytków
tego regionu. Obiekt ten jest własnością miasta i został przed kilku laty odrestaurowany i podświetlony.
Koncepcja rewitalizacji przewidywała zagospodarowanie terenu w kierunku rekreacyjnym , przyrodniczokrajobrazowym
z zachowaniem niektórych elementów dawnego zagospodarowania, np. zabytkowa brama
wejściowa, fragment ogrodzenia, alejka kasztanowców i wybrane okazy drzew. Zagospodarowanie terenu
przeprowadzono w sposób nawiązujący do elementów zegara słonecznego, w którego centrum znajduje się
wieża szybowa, a koncentrycznie wokół niej są usytuowane ciągi komunikacyjne oraz zieleń ozdobna. Wokół
wieży zostały wykonane ciągi komunikacyjne, tj. alejki stanowiące ciągi piesze oraz jezdne. Odtworzony został
historyczny ciąg komunikacyjny – aleja kasztanowców. Wykonano plac ekspozycyjny o nawierzchni z płyt
betonowych i kostki granitowej z utrwalonym wzorem na posadzce nawiązującym do funkcji górniczych terenu
a także plac o nawierzchni żwirowej z przeznaczeniem do organizowanie imprez. Na całym terenie
rozmieszczono betonowe kwietniki z roślinnością ozdobną i założono trawniki. Wyposażono teren w ławki i
kosze na śmieci, wybudowano plac zabaw dla dzieci. Cały obszar jest ogrodzony i oświetlony lampami
stojącymi o kształtach nawiązujących do lamp górniczych. W efekcie przeprowadzonej rewitalizacji terenowi
zostały przywrócone walory środowiskowe i estetyczne na całej powierzchni zdewastowanej działalnością
górniczą. Obecnie może on pełnić funkcje kreacyjno - wypoczynkowe dla mieszkańców.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone