Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2014/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Budowa sali gimnastycznej w Krupskim Młynie.
Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. Albert Wojakowski 0

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Gmina Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn

O projekcie

Wybudowany obiekt sportowy z pełnowymiarową salą o wymiarach areny 35,9 x 19 ze względu na fakt, iż jest to pierwszy tego typu obiekt w gminie przyczynia się do wzrostu dostępności i poprawy warunków kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w zakresie sportu dzieci i młodzieży. Nowoczesna hala sportowa z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych usprawnia komfort nauczania w zakresie sportu a także wpływa na wzrost zainteresowania młodzieży oraz społeczności lokalnej sportem. Przyczynia się ona także do podniesienia standardu życia w gminie, wpływa na zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy w zakresie sportu oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, wspomaga proces nauczania, rozwijając talenty i możliwości uczniów, stwarza szansę wspólnego działania i prowadzi do ściślejszej integracji społeczeństwa lokalnego. Realizacja inwestycji doprowadziła do wzbogacenia oferty rekreacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy oraz turystów i odwiedzających gminę a tym samym przyczyniła się do podniesienia wartości obszaru wiejskiego. Długofalowe efekty społeczne realizacji inwestycji doprowadzą, poprzez uaktywnianie fizyczne i propozycje spędzania czasu wolnego, do polepszenia zdrowia dzieci i dorosłych mieszkańców gminy, ich zdolności fizycznych, redukcji zaburzeń zachowania i emocji a także do zmniejszania obszarów wykluczenia społecznego. Hala przystosowana jest do prowadzenia rozgrywek szkolnych, lokalnych i regionalnych o randze gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej w koszykówce, piłce siatkowej a także do rozgrywek w tenisa stołowego, piłki ręcznej czy mini-piłki nożnej. Z obiektu oprócz dzieci i młodzieży szkolnej korzystać mogą organizacje i kluby sportowe, użytkownicy indywidualni, czyli mieszkańcy gminy oraz turyści ją odwiedzający. Zakres robót podzielony był na dwa etapy. I etap, zrealizowany w 2011 roku, obejmował wykonanie fundamentów hali. II etap, zrealizowany w 2012 roku, zakładał wykonanie obiektu w stanie surowym zamkniętym wraz z wykonaniem elewacji, zagospodarowaniem terenu wokół hali, wykonaniem przyłączy wod-kan, c.o. oraz wykonaniem instalacji wentylacji dla sali treningowej, wykonanie wentylacji oraz wewnętrznych instalacji c.o., wody zimnej i ciepłej, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji kolektorów słonecznych oraz remont sali treningowej oraz przekazanie budynku do eksploatacji.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone