Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2014/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Budynek Centrum Logistyczno – Technologicznego z zapleczem administracyjnym.
Pszczyna
Ul. Ks.Bp.H. Bednorza 26

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. PAWEŁ GAŁECZKA 0
2. KAMILA CIEŚLA-GAŁECZKA 0

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. NOVAstudio Paweł Gałeczka Kamila Cieśla-Gałeczka UL. ŁABĘDZIA 9/3, KATOWICE 40-521 Paweł Gałeczka Kamila Cieśla-Gałeczka
2. GK WONAM S.A. UL. KS.BP.H. BEDNORZA 26 PSZCZYNA 43-200 ŁUKASZ HELBIK

O projekcie

Budynek centrum logistyczno – technologicznego z zapleczem administracyjnym jest obiektem zrealizowanym przez Inwestora prywatnego, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ramach przekształceń terenów usług publicznych w Pszczynie przy ul. ks. Bednorza 26. GK WONAM S.A. jest firmą realizującą przedsięwzięcia związane z górnictwem, budownictwem i energetyką, którym towarzyszy motto firmy „Już dzisiaj tworzymy przyszłość”. W 2012 roku spółka obchodziła 20-lecie swojej działalności. Budowa obiektu możliwa była m.in. dzięki wsparciu Unii Europejskiej, poprzez realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 pod tytułem „Wzrost konkurencyjności Grupy Kapitałowej Wonam S.A. poprzez budowę centrum logistyczno-technologicznego z zapleczem administracyjnym w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów i ulepszonych usług”. Ponieważ Inwestor jest firmą działająca na lokalnym rynku, zgodnie z zasadą społecznej odpowiedzialności promuje i wspiera sport wśród dzieci i młodzieży regionu, współtworząc m.in. lekkoatletyczny klub LKS Pszczyna, powołując WONAM TEAM , czy też organizując coroczne zawody – biegów w parku pszczyńskim. Wybór lokalizacji nowej siedziby i budowa obiektu na terenach poprzemysłowych wymagających rewitalizacji w mieście Pszczyna był zatem działaniem świadomym Inwestora, który poza marketingową funkcją architektury nowej siedziby, liczył na pozytywną zmianę wizerunku terenów poprzemysłowych okolicy. Teren sąsiaduje m.in. z zabudową mieszkaniową wielorodzinną:  Osiedlem Piastów Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  budynkami socjalnymi wielorodzinnymi OPS UM Pszczyna,  nowo-zrealizowaną deweloperską zabudową mieszkaniową przy ul. Dobrawy. W najbliższym otoczeniu obiektu znajdują się pozostałe tereny poprzemysłowe przy ul. Bednorza, oraz zabudowa usługowo – handlowa typu: Inter Marche, Brico Marche, czy Carrefour. Projekt powstał w 2011 roku, w grudniu tego samego roku Inwestor otrzymał decyzję pozwolenia na budowę, zaś dwa lata później decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Obiekt zlokalizowany równolegle do ulicy Bednorza, otwiera się formą strefy wejściowej w kierunku ulicy. Wpływa na uatrakcyjnienie terenu, dotychczas kojarzonego przez mieszkańców negatywnie. Jako obiekt biurowo – usługowy firmy przemysłowej, został zlokalizowany w mieście, ale mimo wszystko na obszarze o cechach podmiejskich, w sąsiedztwie łatwych powiązań transportowych – droga krajowa nr 1 o charakterze ponadregionalnym. Pozytywny wpływ obiektu na otoczenie można zaobserwować dzięki coraz częściej realizowanym w pobliżu inwestycjom prywatnym.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone