Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2014/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Budowa obiektu handlowo-usługowego pod nazwą „Galeria Zabrze”oraz budowa obiektu handlowo-garażowego wraz z kładką pieszą.
Zabrze
Zabrze, ul. Wolności 273

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. mgr inż. arch. Jacek Burdziński 0

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Prezydent Miasta Zabrze 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7 mgr Małgorzata Mańka-Szulik

O projekcie

Zaprojektowany obiekt handlowo-usługowo „GALERIA ZABRZE” zlokalizowany jest w ścisłym centrum Zabrza na działce położonej pomiędzy ulicami Wolności i Barbary i stanowił I etap realizacji inwestycji. Stanowi uzupełnienie luki w zabudowie pierzejowej ul. Wolności. W II etapie zrealizowany został obiekt handlowo-garażowy, który jako obiekt uzupełniający jest wielopoziomo-wym parkingiem z funkcją handlową, zlokalizowany na działce pomiędzy ulicami Barbary i Kowalskiej. Spadek terenu działek w kierunku północnym miał znaczący wpływ na ukształtowanie oraz wzajemne powiąza-nie projektowanych obiektów. Główny obiekt galerii jest niepodpiwniczonym, czterokondygnacyjnym budynkiem dostępnym dla klientów za-równo od strony ulicy Wolności (wejście na poziom „0”) jak i od strony ulicy Barbary (wejście na poziom”1”). Wnętrze obiektu ukształtowano w formie galerii handlowo-usługowo-biurowej z wewnętrznym dziedzińcem doświetlonym od góry świetlikiem dachowym. Na poziomach od „0-2” zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone na handel, gastronomię i usługi, nato-miast poziom ”3” przeznaczony został w całości na biura. Wewnątrz obiektu zaprojektowano szereg pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, technicznych i gospodarczych. Wygodną komunikację zapewniają dwukierunkowe schody ruchome, 2 windy (dostosowane dla osób niepełno-sprawnych), winda towarowa oraz 2 klatki schodowe. Naprzeciwko budynku galerii, od strony jej południowj elewacji, zlokalizowany został wielopoziomowy parking. Obiekt jest budynkiem czterokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, w którym parter przeznaczony został na cele handlowo-usługowe, natomiast na pozostałych poziomach zaprojektowane miejsca parkingowe dla klien-tów. Budynek galerii połączony jest z wielopoziomowym garażem dwupoziomową kładką, biegnącą nad ulicą Barba-ry. Komunikację pionową zapewniają 2 klatki schodowe oraz winda. Obiekt posiada charakter wielkomiejski, reprezentacyjny, dobrze wpisuje się w zabudowę Miasta Zabrze a przy wysokim standardzie wykończenia tworzy nową jakość w przestrzeni ścisłego Centrum

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone