Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2015/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach -zapleczem turystycznym Jury Krakowsko-Częstochowskiej
Koziegłowy
ul. Żarecka 28

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. Małgorzata Gołąbek, Pracownia Architektoniczna 0

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Gmina i Miasto Koziegłowy pl. Moniuszki 14, Jacek Ślęczka 34 3141 219 , um@kozieglowy.pl

O projekcie

Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach powstało w odpowiedzi na potrzebę rozwiązania problemu związanego z niską konkurencyjnością turystyczną Gminy i Miasta Koziegłowy, a przede wszystkim niedostosowaniem do wymogów współczesnej turystyki infrastruktury technicznej, w tym bazy okołoturystycznej i aktywnych form wypoczynku oraz organizowania działalności rekreacyjno – wypoczynkowej, wspólnych imprez krzewiących kulturę. Dzięki realizacji zadania wykorzystany został potencjał turystyczny gminy Koziegłowy, powstała infrastruktura umożliwiająca sprawną obsługę ruchu turystycznego.

Celem głównym projektu była poprawa konkurencyjności turystycznej Gminy i Miasta Koziegłowy. Głównym założeniem projektu było stworzenie zaplecza turystycznego i wydłużenie sezonu, w którym wolny czas będą spędzać nie tylko mieszkańcy gminy, ale także goście z województwa śląskiego i kraju, co w znacznym stopniu wzmocni konkurencyjność turystyczną także regionu. Dodatkowym atutem przedsięwzięcia jest niewątpliwie jego lokalizacja, w tym położenie w sąsiedztwie Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury, Punktu Informacji Turystycznej oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Koziegłowy.

Zakres projektu obejmował budowę infrastruktury (na cele imprez kulturalno-sportowych, aktywnych form turystyki oraz bazy okołoturystycznej), w tym sceny wraz z zadaszeniem i widownią, zaplecza sanitarno-socjalnego dla obsługi turystów oraz artystów występujących na scenie – przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; skate parku, dróg wewnętrznych i parkingów, ciągów pieszych oraz stanowisk ekspozycji i promocji ludowego rękodzieła. Teren został wyposażony także w małą architekturę: plac zabaw, stoliki, ławki, kosze oraz w miejsca siedzące dla uczestników wspólnych imprez kulturalno-sportowych, organizowanych w ramach zintegrowanej oferty dla mieszkańców i turystów. Ponadto w ramach inwestycji zostały przeprowadzone następujące prace: budowa kanalizacji deszczowej mająca za zadanie przejęcie wód opadowych z terenu objętego projektem i odprowadzania ich do cieku wodnego. Zapewniono nadzór inwestorski oraz promocję projektu. 

W kontekście osiągnięcia celów działania ważnym elementem było wspieranie podmiotów publicznych działających w sektorze turystyki. Infrastruktura powstała w ramach projektu będzie służyła Beneficjentowi, wzmocni ofertę turystyczną o znaczeniu ponadlokalnym, przyczyni się do rozwoju turystki i rekreacji na jej obszarze, w tym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz umożliwi organizację imprez kulturalno-sportowych

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone