Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2007/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Odnowienie centrum wsi Kamyk poprzez modernizację Placu W. Witosa – etap I
Kłobuck
Kamyk, Plac W. Witosa
Daniel Cieślik

O projekcie

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie placu W. Witosa w Kamyku o charakterze strukturalnej modernizacji i rewitalizacji. Przeobrażeniom uległy: nawierzchnie ciągów pieszych i placyków, zagospodarowanie zielenią, mała architektura, oświetlenie. Ponadto nastąpiło uzupełnienie przestrzeni publicznej o nowe elementy kształtujące charakter i funkcje gospodarowania. Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, przyczyniającej się do podniesienia standardu życia, atrakcyjności inwestycyjnej, rozwoju funkcji turystycznych miejscowości Kamyk. Plac W. Witosa położony jest w centrum wsi Kamyk przy drodze wojewódzkiej i jest wizytówką promującą miejscowość jako atrakcyjną pod względem turystycznym. Wokół placu i w najbliższym jego otoczeniu znajdują się wszystkie obiekty instytucji użyteczności publicznej oraz najważniejsze budynki. Park usytuowany w środku placu oraz zlokalizowany przy nim przystanek autobusowy stanowi kluczowe miejsce dla lokalnej społeczności i przyjezdnych. Spotykają się tu mieszkańcy udający się do kościoła, przychodni, banku, sklepów, biblioteki, przedszkola i szkoły. Tutaj także podróżni oczekują na autobusy. Plac zajmuje powierzchnię 2 352 m2 . Alejki spacerowe i placyki w wyniku nie remontowania ich od wielu lat wymagały modernizacji, polegającej na korekcie ich położenia, co do aktualnego stanu użytkowania oraz zmiany nawierzchni. Konieczne było uzupełnienie ciągów spacerowych i placyków, jako nowe miejsca odpoczynku i wyposażenie w ławki oraz kosze na śmieci. Istniejąca zieleń wysoka wymagała zabiegów pielęgnacyjnych, cięć sanitarnych oraz wycięcia niektórych drzew. Krzewy i trawniki były zniszczone i wymagały nowego urządzenia. Należało również odnowić ściany i dach wiaty przystankowej, wcinającej się w teren parku. Brak było akcentu i dominanty całości założenia. Inwestycja polegała na rewitalizacji Placu W. Witosa - centralnego miejsca w Kamyku. Założono wykorzystanie istniejących ciągów komunikacyjnych łączących przeciwległe ulice okalające skwer. Nawierzchnię placu oraz ciągów komunikacyjnych wykonano z kostki brukowej betonowej na podbudowie z ubitego piasku. Użyto dwóch kolorów kostki brukowej: szarej - plac i grafitowej — chodniki, a owal pod pomnikiem wypełniono grysem płukanym ułożonym na warstwie geowłókniny. Stosując różną kolorystykę materiałów wykończeniowych nawierzchni oraz odpowiednie ich ułożenie ukształtowano centralne miejsce placu i wyodrębniono ciągi piesze. W części placu podniesiono teren do wysokości ok. 55 cm, a pozostałe powierzchnie zielone pozostawiono na poziomie terenu. Wykonano przecinkę istniejącego drzewostanu, przeprowadzono pielęgnację pozostałych drzew i krzewów oraz urządzono tereny zielone. W wyznaczonym miejscu ustawiono element przestrzenny w formie pomnika - obeliska stanowiącego duży kamień przecięty na dwie płaszczyzny, między którymi umieszczona jest tablica pamiątkowa z krótką historią wsi Kamyk. Wprowadzono elementy małej architektury jak: ławki parkowe, gazony kwiatowe i kosze na śmieci. Odnowiono również wiatę przystankową. Modernizacja placu W. Witosa łącznie z wypielęgnowaną zielenią parku pozwoliła osiągnąć kompleksową poprawę estetyki przestrzeni publicznej, podniosła standard życia mieszkańców poprzez stworzenie warunków do wypoczynku, spotkań i kameralnych imprez, przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości. Odnowiony park w ładnym otoczeniu jest także miejscem wypoczynku turystów - pielgrzymów udających się do Częstochowy.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone