Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2007/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Pomnik i plac ku czci papieża Jana Pawła II
Siewierz
Siewierz, róg ulic Krótkiej i Wolności
Marzena Maksysz-Łobko Adam Łobko

O projekcie

Cel i krótki opis projektu Głównym a zarazem podstawowym celem projektu była chęć stworzenia miejsca i przestrzeni upamiętniającej postać Ojca Świętego Jana Pawła II w sposób symboliczny, z zastosowaniem środków mających poruszyć wyobraźnię obserwatora. Dlatego teS, juS na samym początku opracowywania projektu porzucono pomysł ustawienia pomnikowej postaci. ZałoSenie przestrzenno-kompozycyjne zaprojektowano nakierunkowane na główne wejście kościoła parafialnego p.w. ŚW. MACIEJA APOSTOŁA, tworząc tym samym oś kompozycyjną -Pomnik — Świątynia. Główne najście na pomnik projektuje się tym samym od strony wejścia do kościoła parafialnego. W załoSeniu autorów projekt nie ogranicza się do pojedynczego elementu, lecz stanowi zbiór trzech symboli tworzących przestrzenną i emocjonalną całość. Tymi trzema symbolami są: Ewangelia wyniesiona na prostym postumencie, będąca głównym elementem załoSenia, cztery punkty świetlne umieszczone w posadzce placu symbolizujące czterech Apostołów Ewangelistów oraz zespół drzew symbolizujących przyrodę, stanowiącą jednocześnie tło dla całego załoSenia. Ewangelia wyniesiona na prostej formie prostopadłościanu nasuwa równieS wspomnienie poruszającej sceny podczas ceremonii pogrzebu Ojca Świętego, w której to Ewangelia ułoSona na prostej trumnie zamyka się targana przez powiewy wiatru. Scena ta i związane z nią przeSycia nie pozostały bez znaczenia dla wyboru koncepcji placu i pomnika. Tak więc, pomimo zewnętrznej prostoty, dzięki zawartym symbolom, pomnik, jak i plac stanowiące nierozłączną całość są wyrazem hołdu złoSonego Ojcu Świętemu. W rezultacie przeprowadzonych prac powstało miejsce, przestrzeń dające moSliwość gromadzenia się lokalnej społeczności w celu oddania czci Ojcu Świętemu oraz nawiązania wzajemnych relacji międzyludzkich.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone