Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2007/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Adaptacja budynku pokopalnianego dla potrzeb uczelni technicznej ul. Wojska Polskiego 6
Sosnowiec
Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 6
Kazimierz Dziula

O projekcie

Zasadniczym celem tego projektu jest ożywienie gospodarcze i społeczne miasta poprzez nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno- gospodarczych. Aby zapewnić możliwość i skuteczność tych przemian konieczne jest m.in. zapewnienie odpowiednio przygotowanej bazy edukacyjnej z ofertą dostosowaną do potrzeb rynku pracy. Stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i do zwiększania liczby absolwentów posiadających wyższe wykształcenie jest jednym z czynników , które w sposób znaczący przyczynią się do prawidłowego przebiegu procesu restrukturyzacji i rozwoju aglomeracji katowickiej .Projekt uruchomienia w Sosnowcu dziennych studiów magisterskich i wieczorowych na kierunkach Inżynieria Materiałowa , Metalurgia , Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w ramach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz kierunków Automatyka i Robotyka ,Elektronika i Telekomunikacja w ramach Wydziału Automatyki , Elektroniki Politechniki Śląskiej pozwoli na rozszerzenie oferty edukacyjnej i przygotowanie nowej wykształconej kadry inżynierskiej. Potrzeba realizacji projektu wynika także z konieczności zwiększenia efektywności nauczania i ergonomii. Lokalizacja w budynku poprzemysłowym pozwoli na bardziej efektywne planowanie zajęć, dostosowanie lokalizacji nowych kierunków do zapotrzebowania rynkowego. Nowy obiekt stworzy też warunki do szerszej wymiany myśli naukowej i doświadczeń dzięki zastosowaniu nowoczesnych środków komunikacji, w jaki zostanie wyposażony obiekt. W ramach prac adaptacyjnych przeprowadzone zostały niezbędne remonty obiektu, które pozwolą na stworzenie odpowiednich wymagań lokalowych z odpowiednim sprzętem dla prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym : -1 aula - 4 sale wykładowe — (audytoryjne) — poj. ok. 80 osób -12 sal ćwiczeniowo-seminaryjnych — poj. ok. 30 osób -2 pracownie informatyczne — minimum 15 stanowiskowe -2 moduły laboratoryjne — 15 stołów laboratoryjnych -biblioteka i czytelnia -dziekanat — sekretariat oraz pokój pełnomocnika -2 pokoje dla pracowników dydaktycznych -2 pokoje konsultacyjne -pomieszczenie małej gastronomii. Ponadto w wyniku prac adaptacyjnych powstanie infrastruktura zewnętrzna : - elewacja zewnętrzna budynku - parking - nowa winda na potrzeby osób niepełnosprawnych -zabezpieczenie obiektu : kompleksowa instalacja alarmowa, telewizja przemysłowa — monitorująca budynek Przy adaptacji budynku uwzględniono wymagania architektoniczne związane z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone