Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2008/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Przebudowa placu wolności w Rybniku
Rybnik
Rybnik, Plac Wolności
Marek Wawrzyniak

O projekcie

Budowa „Focus Park” w Rybniku przyczyniła się do kompleksowej przebudowy Placu Wolności. Inwestycja polegała na zmianie układu komunikacyjnego, przebudowie nawierzchni Placu, przyległej ulicy 3 Maja, całkowitej wymianie infrastruktury podziemnej w tym rozdział tzw. kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną. Ponadto przebudowano Punkt Informacji Miejskiej, dostosowując go do potrzeb komunikacji miejskiej (obsługa biletu elektronicznego tzw. e-karty) Wprowadzono również elementy małej architektury tj. fontannę oraz kaskadę wodną, ławki, elementy oświetlenia oraz zieleń wysoką. Nawierzchnia została wykonana z kostki kamiennej, częściowo pozyskanej z rozbiórki, uzupełnionej o nową kostkę granitową oraz betonową. Kolorystyka zastosowanych materiałów i odpowiednie ich ułożenie pozwoliło wyodrębnić ciągi piesze od komunikacji samochodowej.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone