Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2008/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Żareckie Jarmarki – modernizacja targowiska etap I
Żarki
Żarki, ul. Piaski
mgr inż. arch. Aneta Chrząstek-Szyc

O projekcie

Od 2002 roku w przygotowaniu była koncepcja modernizacji Żareckich Jarmarków. Projekt przygotowała architekt inżynier Aneta Chrząstek-Szyc. W roku 2006 rozpoczęto realizację zadania p.n. Żareckie Jarmarki – modernizacja targowiska miejskiego etap I. Wartość zadania: 3 628 828,56 zł, z tego dofinansowanie: 1 389 045,08 zł. Inwestycja w ramach II fazy realizacji "Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Gmin i Powiatów” skierowanego na „Rozwój Przedsiębiorczości w województwie śląskim” w ramach "Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Inwestycja zakończona w czerwcu w 2007 roku. Projekt objął kompleksową modernizację targowiska (utwardzenie placu targowego – o powierzchni 1,5 h, wodociąg, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, instalację elektryczną – zasilanie, budynek grilla o powierzchni 150metrów kwadratowych). W trakcie pierwszego etapu przygotowano fundamenty pod budowę hal targowych, które planuje się zrealizować w okresie finansowania do 2013 r. Inwestycja przyczyniła się do stworzenia nowej, dobrze zagospodarowanej przestrzeni publicznej w bezpośrednim centrum miasta. Płyta targowiska jest ogólnodostępna. Wykorzystywana jest w trakcie targów dwa razy w tygodniu co środę i sobotę. W pozostałe dni służy mieszkańcom do innych celów. Zmodernizowana płyta bywa wykorzystywana przez osoby jeżdżące na rowerach, młodzi chętnie przychodzą tu z deskorolkami i rolkami, boczne uliczki są wykorzystywane przez jeżdżących na quadach. Przy okazji różnych uroczystości to tu są organizowane koncerty i spotkania. Dobrze przez mieszkańców została przyjęta zabawa sylwestrowa pod gwiazdami na płycie targowiska. W sierpniu tego roku zorganizowano dyskotekę i pokazy tańca dawnego oraz współczesnego w ramach imprezy „Na Klepisku – Festiwal Muzyki i tańca w Żareckich Stodołach”. W przypadku wielkich uroczystości w pobliskim Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin płyta targowiska jest wykorzystywana jako duży parking tak było m.in. w takcie wystawianego w 2007roku w Żarkach Oratorium Leśniowskiego, odpustu, pielgrzymek z okazji św. Krzysztofa. W planach władze miasta mają zamiar uruchomienia giełdy samochodowej w niedziele, tak aby ten obszar jeszcze wykorzystać. Po modernizacji poprawie uległy warunki przemieszczania się wewnątrz targowiska dla klientów. Znacznej poprawie uległy warunki pracy kupców, którzy dwa razy w tygodniu na płycie targowiska rozstawiają swoje kramy. Inwestycja jest przykładem dbałości władz miasta o zrównoważony rozwój. Obszar zdegradowany został poddany przekształceniom, które przyniosły korzyści wielu grupom. Dzięki inwestycjom w obrębie Żareckich Jarmarków od 2005 roku zwiększyła się liczba kupujących z 4 tys. do 10 tys. (2008 r.). Zwiększyła się liczba oferowanych stoisk kupieckich z 450 do 570. Dzięki tym działaniom zwiększyły się wpływy do budżetu o ponad 300 tys. w skali roku. Rok 2007 zamknięto dochodem w wysokości prawie 1 miliona dwustu tysięcy złotych, w 2005 r. była to suma 900 tys. Na zwiększonych dochodach korzysta gmina Żarki, która prowadzi targowisko. Żarecki targ także przyczynia się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Do momentu modernizacji targu targowisko charakteryzował bardzo niski stan infrastruktury, brakowało ciągów komunikacyjnych, parkingów, nie było mediów, brakowało obiektu o charakterze usługowo-gastronomicznym. Obecnie te wszystkie braki zostały zniwelowane. Modernizacja Żareckich Jarmarków przyczynia się do ewidentnie do rozwoju miasteczka w północnej Jurze poprzez atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone