Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2009/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Modernizacja układu transportowego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenów powojskowych
Mierzęcice
Mierzęcice, ul. Osiedle
inż. Stefan Korus, mgr inż. Hanna Klejnowska, inż. Henryk Dziurok, Antoni Nawrat

O projekcie

W 2008 roku gmina zakończyła realizację inwestycji infrastrukturalnej (rewitalizacji) na terenie osiedla powojskowego w Mierzęcicach pod nazwą "Modernizacja układu transportowego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenów powojskowych".

W ramach tego projektu zostało wybudowanych 1,52 km nowych dróg, zmodernizowano ich 1,5 km., została wybudowana kanalizacja sanitarna, nowa przepompownia ścieków wraz z linią zasilania energetycznego, rurociąg wody pitnej, kanalizacja odwodnienia dróg, wybudowano i wyremontowano chodniki na osiedlu, wykonano zatokę parkingową na ponad 60 samochodów, zostało zamontowane ogrodzenie wokół szkoły oraz wykonano oświetlenia dróg na słupach stalowych.

Projekt został dofinansowany w ramach ZPORR ze środków unijnych i skarbu państwa w kwocie ponad 4,6 mln zł. Całkowity koszt tej inwestycji zamknął się w kwocie 6.840.000 zł. Dzięki tej inwestycji osiedle ma możliwość normalnego funkcjonowania, zostały skomunikowane tereny powojskowe z siecią dróg krajowych i lokalnych, umożliwiono rozwój prywatnych firm usługowych i handlowych.

Inwestycja przyczyniła się do ogólnej integracji mieszkańców osiedla z pozostałą częścią gminy. Dzięki tej inwestycji jest możliwy swobodny rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności usług hotelarskich i gastronomicznych. Powstało w tym czasie kilka nowych firm zarejestrowanych na terenie osiedla.

Zdecydowanie zmienił się wizerunek osiedla. Obserwujemy ze strony mieszkańców ogromny zapał w dalsze upiększanie terenu osiedla. Ta inwestycja stała się iskrą do poczucia się mieszkańców jako gospodarzy całego terenu osiedla.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze ulicy Osiedle obejmującej swym zasięgiem teren całego osiedla powojskowego w Mierzęcicach.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone