Województwo Śląskie

Komisje

Danuta Kożusznik

Radna Województwa
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
d.kozusznik@slaskie.pl

Data urodzenia: 16 lipca 1974
Miejsce urodzenia: Cieszyn
Stan cywilny: wolny
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Akademia Rolnicza w Krakowie - Ogrodnictwo
Akademia Ekonomiczna w Katowicach - studia podyplomowe - "Technologia informacyjna i informatyka w szkole"
Zawód: nauczyciel, Prezes Zarządu, przedsiębiorca, rolnik, mgr inż. ogrodnictwa
Wybrany(a) z listy: Polskie Stronnictwo Ludowe
Okręg wyborczy: bielski
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 3278
Klub: Polskie Stronnictwo Ludowe


Główne punkty kariery zawodowej:

- nauczyciel dyplomowany;
- Prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku – Białej;
- własna działalność gospodarcza;
- autorstwo i prowadzenie unijnych projektów edukacyjnych.


Inne pełnione funkcje:

- Członek Prezydium Zarządu Województw PSL Województwa Śląskiego;
- Wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL Powiatu Cieszyńskiego;
- Członkostwo w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszeniu „Wszechnica”, KGW, OSP, Kółko Rolnicze, Związek Nauczycielstwa Polskiego.


Interpelacje radnego »

Członek komisji:
  • doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” - Członek komisji
  • Komisja Edukacji, Nauki i Kultury - Z-ca przewodniczącego
  • Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia - Członek komisji
  • Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich - Członek komisji

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie