Województwo Śląskie

Komisje

Janusz Ogiegło

Radny Województwa
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
j.ogieglo@slaskie.pl

Data urodzenia: 3 maja 1954
Miejsce urodzenia: Kielce
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Politechnika Krakowska - Budownictwo Lądowe

AGH - Wydział Górniczy
Uniwersytet Śląski - Podyplomowe Studia Menadżerskie
Zawód: mgr inż. budownictwa, mgr inż. górnictwa
Wybrany(a) z listy: Platforma Obywatelska
Okręg wyborczy: rybnicki
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 5157
Klub: Platforma Obywatelska

Główne punkty kariery zawodowej:


- Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój (1994 – 2002);
- Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (1999 - 2002);
- Członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (1996 - 1999).


Inne pełnione funkcje:


- Przewodniczący Jastrzębskiego Forum Samorządowego - od 2002 do nadal;
- Radny Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój (2002 - 2006), (2010 - 2014)

Interpelacje radnego »

Członek komisji:
  • doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” - Członek komisji
  • Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów - Członek komisji
  • Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej - Członek komisji

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie