Województwo Śląskie

Aktualności

Sołtysi o problemach wsi

Obradowało Forum Sołtysów Województwa Śląskiego

Spotkanie otworzył marszałek Michał Czarski. W konferencji uczestniczyli sołtysi, przedstawiciele organizacji rolniczych, turystycznych, radni oraz samorządowcy z regionu, a także goście z okręgu Suceava w Rumunii. Marszałek Czarski poinformował o realizacji działań związanych z rozwojem rolnictwa. W ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, określonego programem SPO-ROL, zawarto umowy na realizację 88 projektów na kwotę ponad 18 milionów złotych w 56 gminach. Pozostałe 20 projektów na kwotę ponad 6 milionów zł tworzy tzw. listę rezerwową. Realizacja zadań umieszczonych na tej liście będzie możliwa jednak po uzyskaniu środków z oszczędności wynikających z postępowań przetargowych ogłoszonych dla projektów z listy zasadniczej. W ramach działania "Leader+" (Sektorowy Program Operacyjny) Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) przyznała ponad 1 milion zł na realizację 8 projektów w regionie. Ważnym punktem tegorocznych obrad było wręczenie nagród w konkursie „Piękna wieś Województwa Śląskiego”, na które Zarząd Województwa Śląskiego przyznał nagrody o łącznej wartości 54,5 tys. zł Nagrody przyznano w trzech kategoriach: „Najpiękniejsza wieś”, „Najpiękniejsza zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”. Ze względu na wyrównany poziom ocen zgłoszeń w kategorii „Najpiękniejsza wieś”, komisja postanowiła nie przyznawać pierwszego miejsca. Drugie miejsce ex equo zdobyły Kisielów w gminie Goleszów oraz Podzamcze w gminie Ogrodzieniec. Dwa trzecie miejsca zdobyły Kaniów w gminie Bestwina oraz Droniowice w gminie Kochanowice. W kategorii najpiękniejszej zagrody komisja postanowiła nie przyznawać pierwszego miejsca. Dwa drugie miejsca zdobyły gospodarstwo państwa Doroty i Romana Walenty w gminie Kamienica Polska oraz gospodarstwo pana Antoniego Wójcika w Łanach Średnich, gmina Żarnowiec. W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi rywalizację wygrała „Izba Regionalna” w gminie Gierałtowice. Podczas Forum rozmawiano także o rozwoju agroturystyki i szansie, jaką tworzy ona dla regionu. Przedstawiciele okręgu Suceava zaprezentowali rumuńskie doświadczenia w tym zakresie. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Śląskiego.Zobacz również

więcej w kategorii: rolnictwo spotkania uroczystości

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie