Województwo Śląskie

Aktualności

Nagrody dla najpiękniejszych

Rozstrzygnięto V edycję Konkursu „Piękna wieś Województwa Śląskiego”
W lipcu i sierpniu br. komisja konkursowa na podstawie wizji lokalnych oceniła zgłoszenia do V edycji konkursu „Piękna wieś Województwa Śląskiego”. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: „Najpiękniejsza wieś”, „Najpiękniejsza zagroda” oraz „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”. W kategorii „Najpiękniejsza wieś” przy ocenie brano pod uwagę zaangażowanie społeczności lokalnej w działaniach na rzecz wsi, sposoby współdziałania samorządu z mieszkańcami oraz umiejętności zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji Komisji. Zwycięzcami zostali:
  • I miejsce – Tworków, gm. Krzyżanowice - pow. Raciborski
  • II miejsce – Ochaby, gm. Skoczów - pow. cieszyński
  • III miejsce – Kochcice, gm. Kochanowice - pow. Lubliniecki
Właściciel „Najpiękniejszej zagrody” wiejskiej musiał zadbać o estetykę całości gospodarstwa. Oceniano zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska, a także czynniki rozwoju i wzrostu gospodarczego. Wymogi te najlepiej spełnili:
  • I miejsce – Państwo Cecylia i Jerzy Cycoń, Zawada Książęca, gm. Nędza – pow. Raciborski
  • II miejsce – Państwo Maria i Sławomir Pastusińscy, Aleksandria, gm. Konopiska – pow. częstochowski
  • III miejsce – Państwo Krystian i Dorota Kolan, Stanisławów, gm. Przyrów – pow. Częstochowski
Za „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” uznano:
  • I miejsce – Łagiewniki Małe, gm. Pawonków – Budowa otwartej sali zabaw i adaptacja pomieszczeń po byłym Klubie Rolnika na świetlicę środowiskową
  • II miejsce – Bystra, gm. Wilkowice, pow. bielski – „Skwer z wyrzeźbioną duszą” miejsce rekreacyjno-turystyczne
  • III miejsce – Borowce, gm. Dąbrowa Zielona, pow. częstochowski – Świetlica dla dzieci i młodzieży
Przy wyborze kierowano się pomysłowością, zaangażowaniem społeczności lokalnej w jego realizację oraz umiejętnością zaprezentowania przedsięwzięcia. Komisja przyznała także 17 wyróżnień we wszystkich kategoriach konkursu. W tegorocznej V edycji konkursu łączna wartość nagród wyniosła 85 tys. zł. W rywalizacji o nagrody uczestniczyło 30 gmin, zgłoszono 55 projektów. Nagrody zostaną wręczone 24 listopada br. podczas Forum Sołtysów w Katowicach. Konkurs promuje działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi. Jego celem jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.


Zobacz również

więcej w kategorii: rolnictwo spotkania uroczystości zarząd

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie