Województwo Śląskie

Aktualności

www.slaskie.pl najlepszym serwisem wojewódzkim

W opublikowanym w najnowszym numerze miesięcznika „IT w Administracji" teście serwis Województwa Śląskiego okazał się najlepszym spośród wszystkich stron internetowych urzędów marszałkowskich w Polsce.


Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego uzyskała maksymalną ocenę w teście przeprowadzonym przez ekspertów miesięcznika „IT w Administracji". W podsumowaniu wyników testu czytamy: „Serwis województwa śląskiego zdeklasował wszystkich konkurentów i zajął pierwsze miejsce w rankingu urzędów marszałkowskich. Strona została zaprojektowana w taki sposób, że nawet mało doświadczony użytkownik szybko dotrze do potrzebnych mu informacji. Bez względu na to, czy będą to (ciekawie napisane) wiadomości z regionu, dane na temat prezydium i radnych sejmiku, plan sesji, posiedzeń, kalendarz marszałka czy też uchwały, postanowienia lub inne informacje z poszczególnych kategorii tematycznych (dostępna jest sekcja Szybki dostęp oraz filtry aktualności). [...] Całości dopełniają wiadomości filmowe i możliwość personalizacji układu strony."

Jako silne strony serwisu wymieniono m.in. katalog uchwał wraz z wyszukiwarką, zamieszczenie licznych adresów e-mailowych i danych teleadresowych, możliwość pobierania urzędowych formularzy oraz dużo praktycznych informacji o województwie.

Przy ocenie stron WWW użyto metody WAES (Website Attribute Evaluation System) - Wielokryterialnego Systemu Oceny Serwisów Internetowych. Zgodnie z jej założeniami strona oceniana jest według ściśle zdefiniowanych kryteriów pogrupowanych w kategorie. Punkty przyznawane są za poszczególne występujące w serwisie wskaźniki. Dodatkowo redaktorzy miesięcznika postanowili spojrzeć na urzędowe strony szerzej, oczami rzeczywistego użytkownika, dla którego znaczenie ma również to, jak zaprojektowana została dana strona i jak dane funkcje zostały wdrożone.

Analizę serwisów przeprowadzono pod kątem merytorycznym oraz technicznym. Procedura testowa została podzielona na trzy główne kategorie, które miały różny udział w ocenie końcowej: funkcjonalność (45%), ergonomia (30%) i ocena techniczna (25%).

Podczas oceny technicznej urzędowych stron WWW sprawdzana była m.in. poprawność kodu strony głównej za pomocą walidatora W3C. Mierzono także czas ładowania strony głównej (za pomocą narzędzia WatchScript).

Redaktorzy przetestowali 50 serwisów prowadzonych przez urzędy miejskie, marszałkowskie i wojewódzkie. Pod lupę wzięto wszystkie szesnaście serwisów WWW urzędów marszałkowskich. Fragment procedury testowej, w której oceniana była funkcjonalność serwisów, dopasowany został do zadań i charakteru instytucji.

Wchodząc na strony urzędów marszałkowskich, sprawdzano, czy użytkownik bez problemu uzyska informacje o zadaniach, uchwałach, postanowieniach oraz członkach władzy samorządowej. Sprawdzano m.in., czy na stronach urzędów znajdziemy dokładne informacje o podziale administracyjnym województwa, strukturze urzędu marszałkowskiego, terminarz marszałka, plan sesji, relacje z posiedzeń oraz uchwały sejmiku i szczegółowe dane teleadresowe poszczególnych wydziałów i urzędów gmin. Oceniane były również możliwości e-urzędu oraz różnorodność treści dostępnych na stronie. Począwszy od wiadomości z regionu, planów i strategii rozwoju województwa przez informacje dotyczące środowiska, rolnictwa, edukacji, zdrowia, inwestycji po kwestie społeczne oraz projekty zagraniczne i unijne. Ważnym punktem była również sekcja typu „Co, gdzie i jak załatwić".

„Trzeba jednak podkreślić, że wyraźnym liderem, który znacznie wyprzedził czołówkę peletonu, jest województwo śląskie (87,6 pkt.). Strona uzyskała również świetne wyniki w pozostałych kategoriach i zdobyła pierwsze miejsce w rankingu urzędów wojewódzkich." - czytamy w raporcie.

Serwis www.slaskie.pl według Google Analytics to:

  • około 7 000 odwiedzin dziennie,
  • 1 879 749 odwiedziny i 3 779 683 odsłon w ciągu ostatnich 12 miesięcy!

Przy tworzeniu i prowadzeniu serwisu kładziony jest duży nacisk na zgodność ze standardami W3C. Nie bez znaczenia pozostają również wytyczne WAI (Web Accessibility Initiative) w zakresie dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych. Serwis spełnia pierwszy (WAI-A) i drugi (WAI-AA) stopień wymogów specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 1.0.

Blisko rok temu Urząd Marszałkowski wystartował ze swoim kanałem na YouTube, a od kilku miesięcy „Śląskie. Pozytywna energia" jest również na Facebooku. W domenie slaskie.pl znajdują się również inne serwisy tematyczne takie jak RPO, EFS, wybory, itd. oraz dedykowana strona na urządzenia mobilne (m.slaskie.pl).

Stronę od początku przygotowuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego. Serwis Województwa Śląskiego powstał w 1999 roku (jako www.silesia-region.pl), cały czas jest rozwijany i modyfikowany. W obecnym kształcie funkcjonuje od 2009 roku. Od sierpnia bieżącego roku widziany jest pod nowym adresem www.slaskie.pl. Kwestiami technicznymi strony zajmuje się wynajęta firma. Roczny koszt całodobowej opieki to ok. 20 000 zł (wliczając w to też Biuletyn Informacji Publicznej)

To nie pierwsze wyróżnienie dla strony Województwa Śląskiego. Serwis dwukrotnie okazał się najlepszym spośród wszystkich stron internetowych Urzędów Marszałkowskich w Polsce w raportach „Administracja Publiczna w Sieci" opracowany przez Stowarzyszenie „Internet Obywatelski".

„IT w Administracji" to miesięcznik informatyków i menedżerów sektora publicznego poświęcony technologiom informatycznym stosowanym w sektorze publicznym, problematyce szeroko pojętej e-administracji, informatyzacji jednostek publicznych i zagadnieniom prawnym w IT.Zobacz również

więcej w kategorii: promocja zarząd

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie