Województwo Śląskie

Aktualności

Otwarci na czeskich pracodawców

Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski spotkał się z Konsulem Honorowym Republiki Czeskiej w Częstochowie - Jarosławem Krykwińskim


Rozmowy dotyczyły udziału czeskich przedsiębiorców w planowanych na 11 października 2012 roku Europejskich Targach Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji.

Wicemarszałek pokreślił, iż współpraca transgraniczna jest ważnym elementem strategii rozwoju gospodarczego województwa, w szczególności w kontekście powstawania nowych miejsc pracy.

Uczestnicy spotkania wspólnie omówili możliwości współpracy z czeskimi przedsiębiorstwami w zakresie prezentacji ofert pracy na październikowych targach. Rozmowy dotyczyły również podejmowania innych inicjatyw, zmierzających do promowania śląskiego rynku pracy u południowych sąsiadów.

Polska i Czechy mają zbliżone kierunki rozwoju gospodarczego i podobne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Zasoby ludzkie województwa śląskiego, to duży potencjał, który należy pokazywać czeskim pracodawcom - podkreślał Jarosław Krykwiński.  

Wicemarszałek pokreślił, iż współpraca transgraniczna jest ważnym elementem strategii rozwoju gospodarczego województwa, w szczególności w kontekście powstawania nowych miejsc pracy.

Organizatorem Europejskich Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji jest Wojewódzki Urząd Pracy. Celem projektu jest ułatwienie kontaktu osób poszukujących pracy z pracodawcami z kraju i państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zaprezentowanie instytucji szkoleniowych i wspierających przedsiębiorczość oraz promocja samozatrudnienia.Zobacz również

więcej w kategorii: rynek pracy zagranica

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie