Województwo Śląskie

Aktualności

Rusza Cyberfoto i ŚFP

Dwa konkursy fotograficzne. Jeden dla dziennikarzy, drugi dla wszystkich fotografujących


Wszyscy miłośnicy fotografii cyfrowej mogą wziąć udział w XVI edycji Międzynarodowego Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2013.

Konkurs ma na celu promocję fotografii cyfrowej jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym oraz pokazanie możliwości cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego. Jest to największy tego typu konkurs w Polsce. Corocznie napływa ponad 1000 fotografii z całego świata.

Prace nadesłane na konkurs akcentują relacje zachodzące w sztuce obrazowania świata, która ciągle ewoluuje w kierunku wytworzenia pewnej wizji opartej na zaawansowanych technologiach rejestracji obrazu. Ambicją przesłania tego konkursu jest utrzymanie stałej więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej, kształtującej także naszą tożsamość narodową.

Wystawie corocznie towarzyszy seminarium poświęcone relacjom pomiędzy sztuką a technologią.

Zgłoszenie prac konkursowych do  upływa 10 kwietnia 2013. Otwarcie wystawy zaplanowano 26 kwietnia 2013 w Galerii ART-FOTO w Częstochowie.

Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Współorganizatorami są: Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Związek Polskich Artystów Fotografików - Okręg Śląski oraz Stowarzyszenie Twórców - Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej.

Drugi to konkurs - Śląska Fotografia Prasowa 2012 organizowany jest przez Bibliotekę Śląską i Syndykat Dziennikarzy Województwa Morawsko-Śląskiego i Ołomunieckiego. To juz 10. edycja najważniejszej tego typu imprezy w regionie. Zadaniem konkursu jest wybór i nagrodzenie najlepszych fotografii, które powstały w 2012 roku i dotyczyły wydarzeń tego roku.

Zdjęcia można dostarczyć osobiście do Działu Promocji Biblioteki Śląskiej lub wysłać na adres: Biblioteka Śląska, Dział Promocji, plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice z dopiskiem na kopercie: ŚLĄSKA FOTOGRAFIA PRASOWA 2012.

Termin składania prac upływa 4 lutego 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).Zobacz również

więcej w kategorii: kultura

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie