Województwo Śląskie

Aktualności

Stypendia dla najlepszych uczniów i słuchaczy

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał 30 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2012-2015"


Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia lub słuchacza szkoły ponadgimnazjalnej, zakładu kształcenia nauczycieli, kolegium pracowników służb społecznych. Każdy stypendysta wykazuje zainteresowania wybiegające poza obowiązujący program nauczania i szczyci się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, a jego średnia ocen wynosi minimum 4,8.

Ponadto poza rekomendacją i dokumentacją osiągnięć uczeń lub słuchacz do składanego wniosku musiał dołączyć plan indywidualnego rozwoju na kolejny rok szkolny ze szczególnym harmonogramem jego realizacji w okresie pobierania stypendium.

W tym roku budżet wsparcia najzdolniejszych wynosi łącznie 114 tys. zł. Każdy stypendysta otrzyma 3,8 tys. zł, które będzie przekazywane w 10 transzach od września 2013 r. do czerwca 2014 r.



Zobacz również

więcej w kategorii: edukacja finanse polityka społeczna

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie