Województwo Śląskie

Aktualności

Sierpniowa sesja Sejmiku

Zmiany personalne, zmiany w budżecie i przesunięcia finansowe. Po wakacyjnej przerwie obrady wznowił Sejmik Województwa Śląskiego


Kluczowym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa na dofinansowanie kontynuacji budowy Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku Zabrze-Gliwice. Pomoc finansowa w wysokości prawie 1,6 mln złotych trafi do obu miast; Zabrze otrzyma ponad 1,2 mln złotych, a Gliwice blisko 400 tysięcy złotych. Województwo Śląskie, wraz ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, przejęło funkcję inwestora dla tej inwestycji. Porozumienie zawarte między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczące zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na współfinansowanie inwestycji zakłada, iż odsetki od dotacji celowej uzyskanej ze środków pochodzących z kredytu EBI zwiększają środki przeznaczone na realizację projektu. Województwo Śląskie zobowiązane jest umieszczać środki z kredytu na wyodrębnionym rachunku. By możliwe było ich wykorzystanie, konieczne jest, po ich wprowadzeniu do budżetu województwa, udzielenie pomocy finansowej miastom Zabrze i Gliwice.

Radni podjęli uchwałę o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w łącznej kwocie 500 tys. złotych. Celem dotacji jest wspieranie działań właścicieli zabytków, związanych z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego.

Sejmik przyjął ponadto uchwałę w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Prowincją Południowy Kalimantan w Indonezji. Celem ma być zacieśnienie współpracy na rzecz rozwoju obu regionów, szczególnie w takich obszarach jak gospodarka, przemysł górniczy, kultura oraz tworzenie podstaw współpracy między organizacjami i społecznościami obu regionów. List intencyjny podpisany będzie na okres dwóch lat.

Zobacz również

więcej w kategorii: infrastruktura komunikacja kultura sejmik zagranica

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie