Województwo Śląskie

Aktualności

Gdy zachoruje dorosły

Zaprezentowano film poświęcony depresji u dorosłych


W październiku 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim zaprezentowano film pt. „Depresja” dotyczący etiologii, przebiegu, leczenia i profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży. Ubiegłoroczna akcja spotkała się z ogromnym odzewem środowisk stykających się z problemem zaburzeń u dzieci i młodzieży – nauczycieli, psychologów, dyrektorów placówek edukacyjnych.

Choroby psychiczne stają się poważnym problemem społecznym, dlatego zaistniała konieczność prowadzenia działań profilaktycznych w obszarze zdrowia psychicznego u osób na każdym etapie życia. Tym razem skupiono się na zaburzeniach psychicznych u dorosłych ze względu na zaobserwowany wzrost zachorowań u osób w średnim wieku.

W Polsce depresja dotyczy 10% osób dorosłych i 15% w populacji po sześćdziesiątym piątym roku życia. 15% osób spośród dotkniętych tym schorzeniem popełnia samobójstwa, prawie 60% próbuje, a blisko 80% miewa myśli samobójcze.

Realizując zadania Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, przyjętego w październiku 2013r. dotyczące promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, samorząd Województwa Śląskiego przygotował film informacyjno-edukacyjny pod tytułem „Depresja u osób dorosłych”.

Celem filmu jest uświadomienie społeczeństwu zagrożeń spowodowanych zwiększoną zapadalnością na tego rodzaju zaburzenie psychiczne, którego objawem jest subiektywne odmienne obniżenie nastroju oraz wskazanie działających w województwie śląskim instytucji świadczących usługi medyczne i odpowiednią pomoc psychologiczną.

Materiał zostanie przekazany do szpitali i innych instytucji w naszym regionie zajmujących się profilaktyką, leczeniem, wspieraniem, opieką nad ludźmi zagrożonymi lub cierpiącymi na zaburzenia psychiczne.

Produkcja filmu sfinansowana została ze środków Województwa Śląskiego.
Zobacz również

więcej w kategorii: polityka społeczna zdrowie

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie