Województwo Śląskie

Aktualności

Francja bliżej Katowic

W Gmachu Sejmu Śląskiego uroczyście zainaugurowano działalność Konsulatu Honorowego Francji w Katowicach


Funkcję konsula honorowego Republiki Francji pełnić będzie Anna Krasuska-Terrillon. W uroczystości wziął udział marszałek Mirosław Sekuła. Wśród gości znaleźli się także: Pierre Buhler, ambasador Republiki Francji, Thierry Guichoux, konsul generalny Republiki Francji w Krakowie, wojewoda Zygmunt Łukaszczyk oraz Piotr Uszok, prezydent Katowic.

„Na ręce pani konsul składam serdeczne podziękowania za podjęcie się tego zadania i ze swojej strony wyrażam gotowość zbudowania szerokiej platformy współpracy. Francuzi byli na Śląsku zawsze, a Ślązacy zawsze byli we Francji. Okres przerwy w funkcjonowaniu konsulatu wspominam jako okres niewykorzystanej szansy. Teraz tworzymy nowe szanse współpracy polsko-francuskiej w ramach Unii Europejskiej i to w każdym obszarze. Na pewno ze strony władz województwa śląskiego będzie udzielana wszelka możliwa pomoc” – powiedział marszałek Sekuła.

Konsulat Honorowy Republiki Francji będzie się mieścił przy ul. PCK 10. Będzie to dziewiąty urząd konsularny w naszym regionie. Konsulat ma m.in. za zadanie zapewnienie pomocy i opieki prawnej Francuzom na terenie województwa śląskiego oraz koordynację współpracy między Polską i Francją.
Zobacz również

więcej w kategorii: spotkania uroczystości zagranica

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie