Województwo Śląskie

Aktualności

Marszałek nagradza artystów

Znamy już laureatów Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury za rok 2014


Marszałek Województwa Śląskiego honoruje nagrodami artystów i animatorów kultury regionu od 2000 roku. Obecnie przyznawane są wyróżnienia w trzech kategoriach:

 • dla młodych twórców – do 35 roku życia,
 • artystyczne – za całokształt osiągnięć,
 • za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury.

Wyróżnieniami tymi honorowane są osoby indywidualne. Nagrody (po trzy w każdej kategorii) wynoszą 5000 zł każda.

Laureaci nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za rok 2014:

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców:

 • Dariusz Chojnacki za osiągnięcia w dziedzinie teatru,
 • Tomasz Kowalski za osiągnięcia w dziedzinie teatru i muzyki,
 • Zofia Oslislo-Piekarska za osiągnięcia w dziedzinie plastyki.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury:

 • Andrzej Baturo – za upowszechnianie sztuki fotografowania i reportażu,
 • Józef Hulka – za upowszechnianie sztuki ludowej,
 • Renata Rak – za upowszechnianie kultury ludowej.

Nagrody Artystyczne Marszałka Województwa Śląskiego:

 • Marta Fox – za osiągnięcia w dziedzinie literatury,
 • Eugeniusz Knapik – za osiągnięcia w dziedzinie muzyki,
 • Bronisław Krzysztof – za osiągnięcia w zakresie sztuk plastycznych.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać m.in. instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, związki lub stowarzyszenia twórcze i kulturalne, uczelnie wyższe oraz środowiska kulturotwórcze. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego w oparciu o propozycje komisji złożonych z ekspertów w dziedzinie kultury oraz przedstawicieli Województwa Śląskiego.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w tym roku w kinoteatrze Rialto w Katowicach 3 listopada 2014 r. o godz. 17.00.

Tegoroczna Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków przyznawana jest już po raz piąty.

To nagroda istotna i ważna dla środowiska muzealników i konserwatorów. Docenia pracę i trud włożony w dzieło odnowy zniszczonych i zdegradowanych dóbr kultury oraz wspiera i dostrzega dbałość o ochronę dziedzictwa kulturowego.

Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym lub prawnym (z wyłączeniem muzeów) za ochronę zabytków na terenie województwa śląskiego i opieki nad nimi. Przyznawana jest za całokształt działalności lub za realizację wartościowych projektów konserwatorskich albo archeologicznych:

 • inwestorom – zarządcom obiektów zabytkowych (właścicielom, posiadaczom, użytkownikom zabytków) za szczególną dbałość o obiekty zabytkowe, w tym za przeprowadzenie wyróżniających się prac konserwatorskich, cechujących się wysoką jakością, prawidłowością, wysokim poziomem wykonawstwa oraz właściwym efektem końcowym,
 • wykonawcom – projektantom, badaczom, konserwatorom – za szczególne osiągnięcia konserwatorskie.

W tym roku nagrody w wysokości 5000 zł otrzymują:

 • Piotr Gerber – za działalność w dziedzinie ochrony i promocji zabytków techniki na terenie województwa śląskiego,
 • Jarosław Szpakowicz – za działalność i osiągnięcia konserwatorskie.

Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas Sesji Konserwatorskiej „Dom – zabytkowa architektura mieszkalna” organizowanej przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 3 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach (ul. Rolna 43).


Laureaci Nagród Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców:

Zofia Oslislo-Piekarska

Zajmuje się grafiką projektową, głównie projektowaniem książek. Jest wykładowcą w Katedrze Projektowania Komunikacji Wizualnej ASP Katowice. Autorka projektu graficznego aplikacji Katowic do ESK 2016, a także książek: „Katowicka moderna 1927-1939” oraz „Ikony designu w województwie śląskim”, publikacji Lapikon i Fajrant. Za swoje prace otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Wnioskodawca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dariusz Chojnacki

Aktor Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach od 2009 r. Wcześniej związany z Teatrem Pieśni Kozła we Wrocławiu. Jego najciekawszą dotąd kreacją była rola Narratora w „Piątej stronie świata” K. Kutza w reżyserii R. Talarczyka (2013) na deskach Teatru Śląskiego. Za tę kreację był nominowany do Nagrody im. A. Zelwerowicza w sezonie 2012/13. W maju 2014 r. otrzymał również nagrodę aktorską na 54. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych. W czerwcu 2014 r. otrzymał honorowe wyróżnienie aktorskie na XIV Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – Sopot 2014”. Miesięcznik Teatr uznał go za jedną z nadziei polskiego teatru. Za rolę Narratora w „Piątej stronie świata” oraz kreację Mc Murphy’ego w „Locie nad kukułczym gniazdem” otrzymał Złotą Maskę 2013.
Wnioskodawca: Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

Tomasz Kowalski

Wokalista rockowy i lider zespołu FBB (Fama Blues Band). Jest zwycięzcą czwartej edycji programu „Must Be The Music”. W grudniu 2013 wygrał casting na rolę Ryszarda Riedla w spektaklu „Skazany na bluesa” Przemysława Angermana i Jana Kidawy-Błońskiego w reżyserii Arkadiusza Jakubika. Premiera spektaklu (marzec 2014 r.) wzbudziła ogromne zainteresowanie widzów, mediów i fanów muzyki zespołu Dżem, a zagrana przez niego rola otrzymała liczne wyrazy uznania przez krytyków.
Wnioskodawca: Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

Laureaci Nagród artystycznych Marszałka Województwa Śląskiego

Marta Fox

Autorka ponad 30 książek – powieści, opowiadań, wierszy i esejów. Zadebiutowała w 1989 r., opublikowanym w piśmie „Tak i Nie”, opowiadaniem „Gra”, za które otrzymała Grand Prix w Konkursie Literatury Miłosnej w Lubinie. Jej wiersze tłumaczono na niemiecki, angielski i hiszpański. Na III Górnośląskim Festiwalu Kameralistyki prezentowała spektakl poetycki „Zapłakać czerwonym deszczem” do muzyki Bogdana Mizerskiego. Tematem jej twórczości prozatorskiej są problemy dzieci i młodzieży, związane głównie z dojrzewaniem emocjonalnym. W jej książkach wyraźnie naszkicowana jest również tematyka erotyki i seksu, traktowanych jako istotna część ludzkiego doświadczenia. Jej twórczość poetycka to w dużej części erotyki. Jest laureatką wielu nagród, otrzymała m.in. Nagrodę XX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, Nagrodę Polskiej Sekcji IBBY w konkursie Książka Roku 1995 i 2000, odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Wnioskodawca: Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach.

Eugeniusz Knapik

Kompozytor i pianista. Kierownik Katedry Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Jego płyta, wydana 32 lata po nagraniu, z cyklem utworów Vingt regards sur l’Enfant-Jesus Oliviera Messiaena uhonorowana została Fryderykiem 2012 (w kategorii album roku – recital solowy) oraz paryską Diapason d’Or. Komponuje z okazji rozmaitych wydarzeń śląskiego życia artystycznego – np. kantatę Beauty Radiated in Eternity na otwarcie Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga, koncert fortepianowy dla Krystiana Zimermana na otwarcie nowej siedziby NOSPR; jest inicjatorem przyszłorocznego festiwalu Kultura – Natura, którego dyrektorem artystycznym ma być Alexander Liebreich.
Wnioskodawca: Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach.

Bronisław Krzysztof

Rzeźbiarz i medalier. Brał udział w ok. 150 wystawach zbiorowych oraz ponad 40 indywidualnych, jego prace znajdują się w kolekcjach publicznych oraz prywatnych, szczególnie w rezydencjach i pałacach. Swoje prace prezentował m. in. w Tokio, Kolonii, Paryżu, Londynie, Colorado Springs, Monte Carlo; realizował rzeźby w Nowym Jorku we współpracy z architektem Peterem Marino. W 2014 r. został laureatem pierwszego miejsca w konkursie na realizację Orderu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Był nagrodzony Złotym Medalem na VII Biennale Internazionale del Bronzetto Dantesco w Rawennie, otrzymał Nagrodę Wojewody Bielskiego, Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki, odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Bielskiego”, Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich”, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
Wnioskodawca: Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Laureaci Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury

Andrzej Baturo

Fotografik, specjalista w dziedzinie fotografii dokumentalnej i reportażowej, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Utworzył i w latach 1982-1990 prowadził Bielską Galerię Fotografii, w 1987 utworzył w Bielsku-Białej Okręg Górski ZPAF. Jest fundatorem i prezesem Fundacji Centrum Fotografii; od 2005 r. jest współtwórcą, współorganizatorem i dyrektorem generalnym międzynarodowego Foto Art. Festivalu w Bielsku-Białej. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach fotografii prasowej i pejzażowej w kraju i za granicą, był wielokrotnie nagradzany za zdjęcia i fotoreportaże. Za swoją działalność artystyczną i popularyzatorską otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę Prezydenta Bielska-Białej w dziedzinie kultury „Ikar”, Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych, Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Wnioskodawca: Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej.

Józef Hulka

Twórca ludowy zajmujący się malarstwem na szkle, rzeźbą, twórczością pisarską. W jego dorobku rzeźbiarski dominuje tematyka sakralna: wizerunki Matki Boskiej, Chrystusa, świętych oraz sceny biblijne, np. „Zwiastowanie”, „Ucieczka do Egiptu”, „Pokłon Trzech Króli”. Tematem jego prac są także scenki z życia wsi, prezentacje dawnych obrzędów, postacie historyczne i literackie. Prace twórcy znajdują się w zbiorach muzealnych w Bielsku-Białej, Krakowie, Łodzi, Nowym Sączu, Warszawie, Żywcu oraz w kolekcjach prywatnych. Jego dorobek znany jest również za granicą, m.in. w Ameryce, Anglii, Austrii, Czechach, Francji, Japonii. W 2010 r. dzięki staraniom Muzeum Miejskiego w Żywcu wydana została jego autobiografia „Moje życie”. Jego dorobek uhonorowany został licznymi nagrodami i odznaczeniami, tj. Nagrodą im. Oskara Kolberga, Odznaką Honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”, Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego.
Wnioskodawca: Miejskie Centrum Kultury w Żywcu.

Renata Rak

Choreograf, muzyk, folklorysta. Od ponad 40 lat związana swoją aktywnością z popularyzacją rodzimego folkloru i kultury regionalnej w kraju i poza jego granicami. Jest członkiem Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF. Jest twórczynią Śląskiego Stowarzyszenia Miłośników Folkloru, które dzięki jej staraniom przygotowuje Konkursowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Kalendarz obrzędowy” oraz edukacyjne programy regionalne „Nasze korzenie” i „Śląskie jedzenie i oblecenie”; jej najnowszą inicjatywą jest Festiwal Muzyczny Artystów Nieprofesjonalnych „Na klepisku”. Zapraszana jest jako konsultant i ekspert do wielu ośrodków krajowych i zagranicznych – najnowszym tego przykładem jest zaproszenie do przygotowania oprawy artystycznej obchodów 100-lecia osadnictwa polskiego w Wierszynie na Syberii. Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem „Za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego”, Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki, Odznaką Honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”, Nagrodą Prezydenta Miasta Katowic w dziedzinie kultury.
Wnioskodawca: Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach.

Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków

w kategorii inwestor:
Piotr Gerber – za działalność w dziedzinie ochrony i promocji zabytków techniki na terenie Województwa Śląskiego.

Piotr Gerber – założyciel Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, którego utworzenie przyczyniło się do uratowania zabytkowej lokomotywowni oraz historycznego taboru. Od września 2013 r. jest właścicielem budynku dawnej Walcowni Cynku w Szopienicach – jednego z najcenniejszych zabytków poprzemysłowych w regionie, m.in. ze względu na zachowane oryginalne wyposażenie. Jest inicjatorem i realizatorem projektu adaptacji i modernizacji zabytkowego obiektu poprzez nadanie mu nowych funkcji. Piotr Gerber jest również pomysłodawcą i popularyzatorem wielu przedsięwzięć i imprez służących promocji tego miejsca, takich jak konferencje, wykłady, pokazy oraz udostępnianie budynku podczas „Industriady”. Powyższe działania służyć mają przygotowaniu budynku walcowni jako kolejnego obiektu Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz na siedzibę przyszłego Muzeum Hutnictwa Cynku.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach.

w kategorii wykonawca:
Jarosław Szpakowicz – za działalność i osiągnięcia konserwatorskie.

Jarosław Szpakowicz – absolwent Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, rzeczoznawca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki Związku Polskich Artystów Plastyków, od 1983 roku prowadzi indywidualną działalność artystyczną w dziedzinie konserwator dzieł sztuki. Zrealizował szereg istotnych prac konserwatorskich w dziedzinie rzeźby drewnianej, polichromowanej, kamiennej i detalu architektonicznego oraz malarstwa sztalugowego i malowideł ściennych, przywracając dawną świetność obiektom sakralnym i świeckim na terenie województwa śląskiego, m.in. w Bielsku-Białej, Cieszynie, Czechowicach-Dziedzicach, Gliwicach, Kętach, Skoczowie, Żywcu, Wiśle oraz we Wrocławiu, Osieku, Tyliczu.
Wnioskodawca: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg w Katowicach.Zobacz również

więcej w kategorii: kultura zarząd

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie