Województwo Śląskie

Aktualności

CYBERFOTO 2015

Rusza XVIII edycja Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji


Konkurs ma na celu promocję fotografii cyfrowej, jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym, oraz pokazanie możliwości cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego.

Prace nadesłane na konkurs akcentują relacje zachodzące w sztuce obrazowania świata, która ciągle ewoluuje w kierunku wytworzenia pewnej wizji opartej na zaawansowanych technologiach rejestracji obrazu. Ambicją przesłania tego konkursu jest utrzymanie stałej więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej, kształtującej także naszą tożsamość narodową.

CYBERFOTO to największy tego typu konkurs w Polsce. Corocznie napływa ponad 1000 fotografii z całego świata. Z wystawy poplenerowej wydawany jest katalog w języku polskim i angielskim. Wystawie corocznie towarzyszy seminarium poświecone relacjom pomiędzy sztuką a technologią.

Organizatorem CYBERFOTO jest wojewódzka jednostka kultury - Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.Zobacz również

więcej w kategorii: kultura

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie