Województwo Śląskie

Aktualności

O zdrowiu trzeba rozmawiać

O budowaniu nowoczesnej i przyjaznej ochrony zdrowia w Polsce debatowano w Katowicach


W Gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja „O zdrowiu trzeba rozmawiać! O budowaniu nowoczesnej i przyjaznej ochrony zdrowia w Polsce”. W debacie wzięli udział: minister zdrowia Marian Zembala, wicemarszałek Aleksandra Skowronek, wojewoda Piotr Litwa, sekretarz stanu Beata Małecka-Libera, eksperci z Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele władz samorządowych i placówek zdrowia.

„Witam serdecznie wszystkich przybyłych na naszą regionalną debatę. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu jest jednym z priorytetów rozwojowych województwa, który znajduje potwierdzenie w dokumentach strategicznych oraz dokumentach związanych z instrumentami finansowymi funduszy europejskich. W województwie śląskim w ramach RPO WSL 2007-2013 przeznaczyliśmy prawie 150 mln zł na działania w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego oraz lokalnej infrastruktury sportowej. W obecnej perspektywie finansowej przewidujemy wsparcie 10 kluczowych inwestycji w regionie za kwotę ok. 254 mln zł. Omówimy zasady programowania działań na lata 2014-2020 w obszarze ochrony zdrowia, jakie powinny przyjąć regiony. Chcemy też informować potencjalnych beneficjentów o możliwości współfinansowania działalności leczniczej ze środków unijnych” – powiedziała wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Głównym punktem spotkania były informacje z zakończonych w ubiegłym tygodniu w Brukseli negocjacji Krajowych Ram Strategicznych dla ochrony zdrowia w oparciu o wykorzystanie środków UE, przedstawione przez ministra zdrowia.

„Przedstawimy dziś informację o warunkach, które musiała spełnić Polska, aby uruchomić fundusze strukturalne na ochronę zdrowia. Najważniejszym z nich było przygotowanie dokumentu strategicznego dla ochrony zdrowia w Polsce, tzw. Policy Paper. Polecam ten dokument wszystkim osobom zajmującym się szeroko rozumianą ochroną zdrowia w Polsce, gdyż prezentuje on skuteczne instrumenty przydatne w naszej pracy” – mówił minister Marian Zembala.

„Krajowe Ramy Strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020” jest dokumentem dla ochrony zdrowia, który przedstawia w jednym miejscu wszystkie zagadnienia dot. tego sektora, w tym całościową wizję rozwoju do 2020 roku, cele strategiczne oraz odpowiednie narzędzia do ich realizacji. Dokument ten oparty jest na zapisach m.in. 9 strategii krajowych oraz wytycznych międzynarodowych (UE, WHO). W trakcie spotkania w Brukseli uzgodniono ostateczny kształt ww. dokumentu, a także omówiono i ustalono kompromis wokół spraw związanych z mapowaniem potrzeb, koordynacją inwestycji i szczegółowymi warunkami oraz mechanizmami uruchamiania poszczególnych przedsięwzięć w obszarze zdrowia. Zakończenie długotrwałego procesu negocjacji otworzy drogę do wykorzystania blisko 3 mld euro na system ochrony zdrowia w ramach poszczególnych programów operacyjnych, zarówno krajowych jak i regionalnych.

Eksperci z Ministerstwa Zdrowia zaprezentowali informacje dotyczące dotychczasowego wykorzystania środków europejskich na ochronę zdrowia, tj. kwoty zaangażowanych środków, liczby i zakresu projektów finansowanych z EFSI na rzecz wsparcia ochrony zdrowia oraz wybranych projektów wdrażanych w obecnej perspektywie finansowej.

Omówiono również projekt ustawy o zdrowiu publicznym obejmującej Narodowy Program Zdrowia, sposoby zapewnienia koordynacji i integracji procesu informatyzacji placówek ochrony zdrowia, potrzeby w zakresie ochrony zdrowia w województwie śląskim oraz wyzwania stojące przed systemem ratownictwa medycznego.

Spotkanie zwieńczył panel dyskusyjny z udziałem ministra zdrowia, przedstawicieli władz regionu oraz instytucji związanych z szeroko pojmowaną ochroną zdrowia.Zobacz również

więcej w kategorii: zdrowie

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie