Województwo Śląskie

Aktualności

Silesia HR Trends 2015

„Śląsk na zawodowej mapie Polski 2015-2020” – to temat jednego z paneli zorganizowanych podczas odbywającego się w Katowicach forum rynku pracy


W dyskusji z udziałem członka Zarządu Kazimierza Karolczaka uczestniczyli m.in. Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza, Grzegorz Sikorski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Piotr Wojaczek – Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W czasie spotkania zastanawiano się m.in. nad zaletami wynikającymi ze specyfiki gospodarczo-demograficznej regionu, wpływem funduszy unijnych na kapitał ludzki, rolą agend rządowych i samorządów w stymulowaniu krajowego i lokalnego rynku pracy oraz problemami deficytu kadr.


Silesia HR Trends 2015: Rynek pracy, doświadczenie, rozwój zawodowy – to odbywający się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach cykl spotkań nt. rynku pracy. Podczas konferencji zorganizowanej przez Grupę PTWP oraz Pulshr.pl spotkali się przedstawiciele biznesu, nauki, dyrektorzy HR oraz młodzi stawiający pierwsze kroki na rynku pracy.

Silesia HR Trends 2015 to forum wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi widzianego poprzez pryzmat specyfiki regionu z naciskiem na takie obszary jak edukacja, w tym szkolnictwo zawodowe, kooperacja międzysektorowa i międzypokoleniowa, optymalizacja procesów czy nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie obszarem HR.

Podczas wydarzenia wręczone zostaną również nagrody TOP 10 Pracodawców Województwa Śląskiego.
Zobacz również

więcej w kategorii: rynek pracy

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie