Województwo Śląskie

Aktualności

Sołtysi opanowali Salę Sejmu Śląskiego

Obradowało Forum Sołtysów Województwa Śląskiego


„Sołtysi to ludzi w środowisku wiejskim bardzo doceniani. Niekoniecznie jednak przez wszelkiego rodzaju władze. Sołtys w zakresie władczym nie jest mocno sformalizowany. Musi prosić wójta lub burmistrza o interwencje bądź załatwienie spraw. Często gdy ma za sobą ludzi i poparcie to jego słowo znaczy więcej niż radnego”, tak o znaczeniu sołtysów w życiu społeczności wiejskiej mówił podczas otwarcia wydarzenia wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Podczas konferencji mówiono o znaczeniu wsi oraz możliwości rozwojowych jakie dają pieniądze unijne. W obecnej perspektywie dofinansowania na lata 2014-2020 na realizację PROW w województwie śląskim Unia Europejska przeznaczy ok. 70 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodatkowe 40 mln euro będzie pochodziło ze środków publicznych. W ramach PO Ryby Śląskie ma otrzymać ok. 5 mln euro.

W czasie forum podsumowano również konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego". Nagrody wręczyli wicemarszałek Stanisław Dąbrowa oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzenie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej wsi. W tym roku tytuł najpiękniejszej wsi otrzymała Kocikowa w gminie Pilica.Zobacz również

więcej w kategorii: rolnictwo

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie