Województwo Śląskie

Aktualności

Pochwalmy się naszą wsią

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”


Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzenie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej wsi.

Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach:

  1. Najpiękniejsza wieś
  2. Najpiękniejsza zagroda wiejska (posesja o funkcjach gospodarstwa rolnego będąca miejscem zamieszkania i pracy)
  3. Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
  4. Najlepsza strona internetowa sołectwa
  5. Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe (obrzędy i zwyczaje związane z cyklem prac na wsi, świętami itp.)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez gminę udziału w terminie do 10 czerwca 2016 roku.Zobacz również

więcej w kategorii: rolnictwo zarząd

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie