Województwo Śląskie

Aktualności

Pomóc niepełnosprawnemu wejść na rynek pracy

Konferencja „Zakład Aktywności Zawodowej” jako etap w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej- dobre praktyki”


"Bardzo nam zależy, aby osoba niepełnosprawna znalazła się na rynku pracy. W kraju udało się stworzyć ścieżkę zatrudnienia od Warsztatów Terapii Zajęciowej po Zakłady Aktywności Zawodowej. Kolejnym krokiem powinno być pojawienie się niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”, powiedziała Aleksandra Skowronek, wicemarszałek Województwa Śląskiego podczas otwarcia obrad. Zaznaczyła, że problemem w zatrudnieniu jest „blokada mentalna” pracodawców oraz brak wiedzy i doświadczenia związanego ze stworzeniem odpowiednich warunków pracy dla niepełnosprawnego pracownika.

Głównym tematem spotkania przedstawicieli ZAZ była prezentacja swoich osiągnięć.

Obecnie w województwie śląskim działa 12 ZAZ. Niepełnosprawni pracownicy wykonują m.in. prace gastronomiczne, stolarskie, poligraficzne, introligatorskie, prowadzą gospodarstwa rolne oraz świadczą usługi hotelarskie i gastronomiczne. Zakłady Aktywności zatrudniają w województwie ponad pół tysiaca osób.

Łącznie na dofinansowanie kosztów działalności 12 zakładów aktywności zawodowej Samorząd Województwa Śląskiego przeznaczy kwotę ok. 9,8 mln zł. Pieniądze te pochodzą z PFRON. Ponadto w budżecie własnym Województwa Śląskiego na bieżącą działalność zakładów aktywności zawodowej w 2016 r. zabezpieczono ok. 671 tys. zł.

 Zobacz również

więcej w kategorii: polityka społeczna rynek pracy

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie