Województwo Śląskie

Aktualności

Jak opowiadać o powstaniach śląskich

Pod takim tytułem w 95. rocznicę zakończenia III powstania śląskiego w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się publiczna debata


Uczestnicy spotkania zastanawiali się wspólnie, co zrobić, by skomplikowaną i niełatwą historię Górnego Śląska opowiedzieć tak, by zainteresować nią szerokie grono odbiorców.

„Za trzy lata czeka nas swoiste triduum – 100-lecia kolejnych trzech powstań śląskich. Musimy w ludziach wywołać emocje, ciekawość, które sprawią że zaczną interesować się tymi wydarzeniami. Trzeba także nadać powstaniom właściwą rangę w historii naszego regionu, ale także w skali Polski, o co zresztą już zabiegamy” – powiedział Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego, który wraz z Dawidem Kostempskim – Prezydentem Świętochłowic oraz Dariuszem Kortką – redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej” zaprosili do debaty.

W dyskusji wzięli udział Jarosław Bełdowski - kolekcjoner, donator Muzeum Powstań Śląskich, Jerzy Gorzelik – radny Sejmiku Województwa Śląskiego, prof. Ryszard Kaczmarek – historyk oraz Paweł Matyszkiewicz – konsultant RODN „WOM” w Katowicach.

Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na zawiłość historii powstań, na to, że wymykają się one prostym podziałom. Jako przykład podano bitwę o Górę św. Anny, która pomimo klęski militarnej powstańców przyniosła ostatecznie zwycięstwo polityczne. Dyskutanci przekonywali także, że należy znaleźć nowy język opowiadania historii oraz formy odpowiadające współczesnemu odbiorcy.

Podczas spotkania miały miejsce dwie premiery: multimedialnego reportażu Józefa Krzyka poświęconego powstaniom śląskim oraz kolejnego odcinka „Filmowej Encyklopedii Powstań Śląskich” w reżyserii Macieja Marmoli i Kamila Niesłonego. Projekt „Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich realizowany jest dla Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

W spotkaniu wziął udział Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.
Zobacz również

więcej w kategorii: spotkania uroczystości

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie